Vårt synsätt

 
 

Vi som är partners på Gaia enas kring vårt syfte att bidra till en bättre värld och en ljusare framtid – med en stark övertygelse om att ledarskap är den transformerande faktorn. Vi ser tydligt att när en ledare tillsammans med andra ledare investerar i mänsklig tillväxt och utveckling för en större helhet, leder det till att det skapas en kultur av transformerande insikter och förmågor som ger uthålliga resultat – för både affären och människan.

När vi möter rejäla utmaningar är det ibland lockande att leta efter enkla svar på komplexa frågor. Vi använder förmågor och lösningar som kanske fungerade väl i en mindre komplex värld men som inte alltid hjälper oss i det nya landskap som vi idag befinner oss i. Vi ser att en nyckelförmåga för ledare är att integrera olika perspektiv och skapa ett både och. Vi bygger därför framgångsrik transformation utifrån integrationen av några centrala perspektiv:

·        Tillväxt och utveckling för delen & för helheten

·        Ett starkt samspel mellan kultur & struktur

·        Autonomi & samarbete

·        Starka system som tillvaratar människans inneboende kraft & skapar solida affärsvärden

·        Integrering av tillväxten för varje individ & organisationens tillväxt.

 

Vi tror att transformation som bygger på integrationen av dessa perspektiv gör det möjligt för organisationer att skapa hållbara värden för sina kunder, sina anställda, sina partners, ägare och för planeterna.