Back to All Events

Hur blir ledarskapet bryggan mellan generationerna?

  • Helio GT30 30 Grev Turegatan Stockholm, Stockholms län, 114 38 Sweden (map)

Generation X och Z har potential att lära av varandra för att skapa resultat på en ny nivå.
Visdom. Det är en kvalitet som ofta kommer med åren. Talang däremot har inget med ålder att göra. Ändå har de flesta organisationer väsentligt större fokus på de yngre talangerna än på att attrahera, utveckla och behålla de äldre begåvningarna. Talanger i alla generationer behövs om vi ska lyckas samskapa svaren på samtidens utmaningar. Vi behöver se bortom ålder, hierarkier och organisatoriska gränser.

En som aktivt brygger broar mellan generationerna är Andrea Ström som är stabschef på stadsbyggnadskontoret i Tyresö kommun. Hon ser hur äldre ledare och medledare har avgörande perspektiv att bidra med men att fokus allt för ofta hamnar på de yngre generationerna.

Tillsammans med Andrea Ström i panelen vill vi starta dialog och reflektion. Och höra:

  • Hur nyttjar ni rikedomen i att ha flera generationer representerade?

  • Hur utvecklar och behåller ni äldre talanger?

  • Vilka steg skulle vara avgörande för ett större generationsutbyte?

Elisabeth Ahremark och Zilan Lawan, initiativtagare till Level51 och partners på Gaia Leadership.

Anmäl dig här