Back to All Events

Almedalen 2/7: Hur blir ledarskapet bryggan mellan generationerna?

Millennials och nya Generation Z kommer in i arbetslivet med helt nya förväntningar på att kunna påverka, ha feedbackkultur, större mening – vara medledare. Den äldre generationens ledare behöver vara hållbara längre och möta dessa förväntningar. Det är mellan generationerna vi hittar nya svar!
Medverkande: Elisabeth Ahremark och Zilan Lawan, båda partners på Gaia Leadership

Lokal och övrig information (Länk till Almedalsguiden)