Back to All Events

Gaia är med i Almedalen


  • Gaia Leadership Almedalen, Visby Gotland (map)

Vi ser fram emot spännande möten under Almedalsveckan!
Välkommen!

Våra seminarier:

1/7 2019, 14:30–15:25
Morgondagens arbetsplats – om engagemang, transformation och ledarskap
Är du redo för morgondagens arbetsplats? Sedan den svenska modellen skapades har världen blivit mer komplex och transformerat synen på ledarskap i grunden. Vi behöver ifrågasätta gamla antaganden och se till att alla i samhället tar och får en aktiv roll på arbetsplatserna. Hur gör vi?
Medverkande: Sandra Rosén Larsson, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership
Zilan Lawan, Ledarskapskonsult, Gaia Leadership
Katarina von Goës, Chef för Samordnade tjänster, Arbetsförmedlingen
Mats Bjelkevik, VD, Indoor

Lokal och övrig information

1/7 2019, 16:00–16:50
Involvering, nyskapande och resultatfokus! Är det dina möten vi talar om?
I vår tids samhällsutmaningar behövs fler samtal, i nya konstellationer och med högre effekt. Verklig dialog i en möteskultur där det finns psykologisk trygghet och öppenhet, där vi vågar utmana varandra till samskapande och utveckling.
Medverkande: Elisabeth Ahremark, Partner, Gaia Leadership
Lotten Tegstam Welinder, Partner, Gaia Leadership

Lokal och övrig information

2/7 2019, 08:30–09:20
Hur blir ledarskapet bryggan mellan generationerna?
Millennials och nya Generation Z kommer in i arbetslivet med helt nya förväntningar på att kunna påverka, ha feedbackkultur, större mening – vara medledare. Den äldre generationens ledaare behöver vara hållbara längre och möta dessa förväntningar. Det är mellan generationerna vi hittar nya svar!
Medverkande: Elisabeth Ahremark, Partner, Gaia Leadership
Zilan Lawan, Partner, Gaia Leadership

Lokal och övrig information


2/7 2019, 09:30–10:40
Kommunernas största utmaningar under nästa decennium
Sveriges kommuner står inför omfattande förändringar de kommande åren. Hur skapas innovationskraft för att åstadkomma hållbar transformation, hur hitta nya smarta arbetssätt. Vilka faktorer och vägval är viktiga för att ligga i framkant, med utgångspunkt från kommunernas nya förutsättningar?
Medverkande: Anita Hagelin, Partner, Gaia Leadership
Harald Klefbom, Partner, Gaia Ledarskap
Malin Aronsson, Kommundirektör, Gisslaved
Mikael Lekfalk, Kommundirektör, Luleå

Lokal och övrig information