Begåvning har ingen ålder.

Ändå pratar vi oftast om unga talanger, sällan om äldre. Ofta ställs frågan hur vi möter de unga talangerna och deras förväntningar? Frågan andas att vi behöver ändra oss enbart med fokus på att tillfredsställa de ungas behov. Varför inte vända på frågan! Vad kan vi lära av deras behov och koppla ihop de behoven med verksamhetens behov av transformation generellt, för att lyckas? De flesta verksamheter vinner på mer reflektion, lärandedialog (feedback) och perspektivtagande för att hitta nya svar. Blanda pinfärsk kunskap från högskolan med den vishet och informella kunskap från lång erfarenhet. Konkretisera denna erfarenhet på ett sätt som lyfter och synliggör värdet äldre kollegors kapacitet. Medvetandegöra att hur vi pratar kring ålder har ett starkt signalvärde som vi alla är med och bygger. Psykologisk trygghet, modet att misslyckas och vikten av hållbarhet behöver tränas för att nå nya resultat. Jag och Zilan Lawan höll i det senaste Samtal i ögonhöjd, där vi talade om att detta är något ALLA i organisationen vinner på och som är attraktivt för betydligt fler än de unga talangerna. Andrea Ström, stabschef på stadsbyggnadskontoret i Tyresö kommun, inspirerade med sitt medvetna agerande för att lyfta och involvera äldre - för broar mellan generationerna.

#level51 #generationer

-Elisabeth Ahremark, partner på Gaia Leadership

Gaia Leadership