Chefens tid som superhjälte är förbi – hög tid att transformera ledarskapet!

Ökad komplexitet, ökad rörlighet, snabb förändringstakt – och vår mänskliga hjärna har allt svårare att hantera det. Vi hör allt fler rop på tydlighet – vi längtar efter riktning, mål och mening. Att få känna oss trygga. Vi hoppas att det ur skuggorna ska kliva fram en perfekt ledare som både kan vara tydlig och lämna lagom mycket frihet. Som kan ge oss de svar vi vill ha men också coacha oss när vi vill hitta våra egna lösningar.  Som är karismatisk, men inte tar för mycket plats. Som enar oss och får oss att samsas, men ändå låter varje person ha sina egenheter. Som låter oss prova, men som också kliver in och tar ansvar när det inte går som vi tänkt oss.

Ser du superhjälte-capen? Det glittriga trollspöt?

Vi har i generationer programmerats att tänka att ett gott ledarskap är just detta, men vi behöver inse att chefens tid som superhjälte är förbi. Vi ser trender med minskad produktivitet, minskad arbetsglädje, minskat engagemang. Och svaret är inte att lägga ännu mer tyngd och ansvar på chefens axlar. Vi behöver släppa taget om bilden av ledarskap som något som sker hierarkiskt nedåt – som mer påminner om relationen föräldra-barn än vuxna människor emellan.

 Vad ersätter vi då trollspöt med? Tänk om vi alla tog vårt eget ledarskap istället? Om vi tog ansvar för oss själva och för den helhet som vi ingår i? Om vi inte satt och väntade på att bli motiverade, att få mandatet eller få tydliga direktiv – utan istället skapar de möjligheterna och förutsättningar vi behöver för att själva kunna kliva fram. Om vi spelade huvudrollen i våra egna liv, istället för att förpassa oss själva till kulisserna. Om jag börjar se mig själv som en entreprenör som vill bidra till något större än mig själv och som själv hittar lösningarna. Det händer något med oss när vi sätter oss i förarsätet, när vi tillåter oss själva att komma i kontakt med vår egen vision och handlingskraft istället för att snegla på någon annan.

Vi hör allt mer om begreppet självledarskap – och det är såklart där ledarskapet startar, i det personliga ledarskapet. När vi fick förmånen att få jobba med en kund inom transportsektorn i ett ledarprogram för ett antal av deras chefer var det givetvis det personliga ledarskapet som var utgångspunkten. Men för att bli riktigt framgångsrika så behövde dessa chefer också leda den helhet de var en del av, de behövde zooma ut. Vi jobbade därför mycket med att skapa förståelse för helheten – de utmaningar och möjligheter som bolaget stod inför – och de interna partnerskapens betydelse för att helheten ska lyckas. Detta möjliggjorde för dem att se sin egen enhet, den egna delen, i ett nytt ljus – och vad de kunde erbjuda helheten istället för att fokusera på allt som inte var på plats eller fungerade 100%. De såg också varför det var viktigare att fokusera på hur de kunde hjälpa andra inom organisationen att lyckas än att maximera sitt eget. Förändrade förhållningssätt som också ledde till att de snabbare kunde agera på den föränderliga omvärlden. Resultatet? Ökad lönsamhet, nöjdare kunder och mer hållbara verksamheter. Dessutom skapar det både mer motivation och meningsfullhet för människorna. Och handen på hjärtat, visst är det väl så att vi aldrig behövt det mer?

#transformingleadership #varjemanniskaarenledare #businessandpersonalgrowthatthesametime

-Jenny Nyström, partner på Gaia Leadership

 

Gaia Leadership