Om mötet vore ledarens favoritverktyg

Att leda handlar om att sammanlänka vision, mål och mening med människor som ska bidra i rörelsen framåt. Att fånga deras energi och fokus till en vilja att bidra. Ledarens främsta verktyg för detta är kommunikation i möten.
Trots att många av oss tillbringar 30-50 procent av vår arbetstid i möten, att de ofta tar mer energi än de ger – dvs tär på våra resurser – får de oförtjänt lite fokus.

Tänk dig att dessa slentrianmässiga möten som pågår och drar på sig många klagomål skulle vara ett minne blott. Istället skulle de tre viktigaste fokusområdena bidra till framgång där:

  • Vision, strategi, affärsplan och mål är självklart länkade till en mötesstruktur

  • Mötets anatomi (före, under och efter) skapar tydlighet, riktning och energi.

  • Människorna i möten skulle vara sedda, lyssnade på, respekterade, bekräftade och involverade

 Effekten blir en markant ökad genomförandekraft i organisationen. Kreativitet och samskapande, arbetsglädje och samsyn.

Och det viktigaste steget är det första: att göra sig till en medveten mötesledare eller mötesdeltagare!

Elisabeth Ahremark och Lotten Tegstam Welinder deltar gärna vidare i samtal om hur ni utvecklar era möten!

- Elisabeth Ahremark, partner på Gaia Leadership

Gaia Leadership