Entreprenörskap 2.0 – att få till ett ”både och” istället för ett ”antingen eller”

Entreprenörskap har alltid handlat om att ha ett tydligt varför, att se nya möjligheter och att skaffa sig resurserna – helt enkelt att ha en stark handlings- och skaparkraft som skapar tillväxt. Detta gäller självklart än idag, men för att möta en alltmer snabbrörlig och komplex värld blir det också allt viktigare att ha förmågan att skapa tillsammans med andra. För att skapa en stark tillväxt i den ständigt skiftande omvärld som vi befinner oss, behöver vi skapa, bygga och verka i nätverk – internt och externt – och att leda i partnerskap. Att kunna integrera autonomi och co-creation skulle kunna sägas är grunden för ett entreprenörskap 2.0.

I princip alla organisationer vi möter förstår att ett nytt ledarskap krävs för att lyckas hållbart framåt. ”What brought us here, won’t bring us further.” Vad är det då som behöver förändras? En fråga vi ofta möter är: Hur ser framtidens ledning och styrning ut? Hur kan det fungera på ett sätt som på allvar får loss entreprenörskapet? Som möjliggör och uppmuntrar kreativitet, innovation och handlingskraft?

Vi skulle vilja säga att vikten av ett gemensamt ”why” och en gemensam riktning är allt viktigare. Men att också uppmuntra varje individ att identifiera sitt varför och hur den personliga drömmen och motivationen knyter an till den större helheten. Och utifrån detta - att det finns ett fåtal tydliga förväntningar kring kultur och värderingar, men också konkreta affärsresultat. Att få till engagemang och närvaro med en stor tilltro till varje individs egen handlingskraft och entreprenörskap. Att få till ett decentraliserat ansvar med förmågan att skapa nätverk och samskapa. Att driva utvecklingen inifrån – inifrån varje individ – kopplat till ett högre syfte och en gemensam förflyttning. Det handlar mycket om att få till ett ”både och” istället för ett ”antingen eller”.

Jag ser fram emot att den 2 april på ”600 minutes Leadership and HR” få utforska detta vidare i ett samtal med Niklas Stenberg, VD och koncernchef på Addtech – ett bolag som byggt sin framgång på en kultur med stark decentralisering i ansvar. Vad krävs egentligen för att få till det i praktiken? Vad är framgångsfaktorerna?

- Jenny Nyström, partner på Gaia Leadership

#600MinutesLeadershipHR

#transformationfromwithin

#autonomyandcocreation

#transformingleadership

Gaia Leadership