Transformationen måste starta på insidan

 

Det må låta som en floskel, men att den måste starta på insidan är samtidigt en avgörande skillnad mellan förändring och transformation. Förändringen är ofta cyklisk till sin natur, den går runt eller gör en pendelrörelse. Transformationen är istället irreversibel, den baseras på insikter som inte går att backa på.

Johan Grip, partner på Gaia Leadership uttrycker det kort så här: ”Det finns en kvalitet i en transformation som gör att något förändras till något mer eller större, medan förändring också kan innebära försämring. I en transformation finns en riktning till något annat och vi tror också främst på kraften i en transformation som kommer inifrån. När vi möter våra kunder så behöver insikten om behovet av transformation komma från dem.”

Denna skillnad var en av frågeställningarna deltagarna hade under Samtal i ögonhöjd den 29 januari. De som arbetar i transformation brottas med att den samtidigt innebär att processen saknar den välbekanta tryggheten från traditionella förändringsprocesser (må så vara att de inte alltid är särskilt framgångsrika). Där samtalet i organisationen istället behöver hållas ständigt levande, kring varje dels egen vision.

Cynefin  (/ˈkʌnɪvɪn/ KUN-iv-in)

Ett gaeliskt uttryck för en modell som visar på olika former av beslutsfattande och vad som krävs. Strävan mot transformation blir mer effektfull i frågor som kännetecknas av ett visst mått av komplexitet. Bara att sortera sina frågor enligt mallen kan vara en god hjälp i vardagens ledningsgruppsarbete och alla beslut.

model.jpg

Dalkurd: en värderingsstyrd transformationsprocess

Zilan Lawan, partner på Gaia Leadership och tidigare vice VD på Dalkurd, gav oss ett levande exempel. Det började gå utför för en stor grupp i Borlänge. Det startades därför ett projekt där ungdomarna i utanförskap skulle bli inkluderade i en gemenskap – må bra och hitta en plats i tillvaron. De skulle få vara en del av något, bli sedda och få hjälp och stöd. Ingen skulle exkluderas, detta var ett integrationsprojekt som uppstod ur en vilja att ge tillbaka till samhället. Människan var först, oavsett utmaningar med fokus på det mänskliga perspektivet.

Tretton år tog processen och manifesterades genom att klubben tog sig till allsvenskan, från första säsongen 2005 i division 6. Dal och kurd: Dalkurd. Manifestationen är samtidigt att det är möjligt att spränga glastak, med gemensamma krafter. Den processen visar hur starkt ett syfte och ett värderingsdrivet projekt kan vara. De stod fast vid syftet hela vägen, oavsett framgång. Syftet blev heller aldrig en handlingsplan, den bröts istället ned till de olika delarna – ständigt i relation till helheten. Sexåringarna fick konkretisera på sin nivå genom att själva reflektera kring frågor som låg dem nära: Hur många älskar sin mamma? Alla händer i luften. Hur många bäddar sin egen säng? Väsentligt färre händer. Varför ska hon, som du älskar, göra det åt dig? Vad betyder det i träningen, fotbollen, vår klubb? Reflektionerna i olika led skapade ett gemensamt tänk och en tydlig riktning. En transformation.

– Elisabeth Ahremark, partner på Gaia Leadership

På fotot: Zilan Lawan och Johan Grip, partner Gaia Leadership