Begåvning har ingen ålder.

Ändå pratar vi oftast om unga talanger, sällan om äldre. Ofta ställs frågan hur vi möter de unga talangerna och deras förväntningar? Frågan andas att vi behöver ändra oss enbart med fokus på att tillfredsställa de ungas behov. Varför inte vända på frågan!

Read More
Gaia Leadership
Det vibrerar i rummet av viktiga samtal…

Denna torsdag i maj är ämnet psykologisk trygghet. Jonas Dahl, partner på Gaia Leadership och forskare på Handelshögskolan leder oss genom samtalet. Jonas inleder med att psykologisk trygghet är en ”snackis” idag. Varför då? Det finns flera anledningar.

Read More
Gaia Leadership
Entreprenörskap 2.0 – att få till ett ”både och” istället för ett ”antingen eller”

Entreprenörskap har alltid handlat om att ha ett tydligt varför, att se nya möjligheter och att skaffa sig resurserna – helt enkelt att ha en stark handlings- och skaparkraft som skapar tillväxt. Detta gäller självklart än idag, men för att möta en alltmer snabbrörlig och komplex värld blir det också allt viktigare att ha förmågan att skapa tillsammans med andra.

Read More
Gaia Leadership
Tillit byggs genom konsekvent handling

Djupt bakom förutsättningarna för tilliten ligger vår hjärnas programmering. Vi är överprogrammerade för att upptäcka hot eller obehag från våra miljontals år på savannen. Det vill säga; som ledare behöver vi medvetet betona positiva, konstruktiva återkopplingar för att balansera oro och negativa omdömen.  

Read More
Gaia Leadership