Business and Personal Growth. At the Same Time.

 
BG-001.jpg

Vilka är vi?

Gaia Leadership har sedan 1998 arbetat med tiotusentals ledare inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi möter ledare, ledningsgrupper och team kring vår tids mest utmanande och spännande frågeställningar och vi har idag förmånen att få arbeta med framgångsrika organisationer i och utanför Sverige. Vi har djup erfarenhet av att vara partner till individer och organisationer som driver genomgripande transformationer. Genom ett utforskande förhållningssätt har vi lärt oss vad som krävs avseende förändrat mindset och ledarskap för att lyckas i dagens minst sagt komplexa och snabbrörliga värld.

 

Gaia – a partner to people wayfinding through the most important and challenging questions of our time

– Läs mer

About-splash.jpg
 

Transformation
from within

I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en del av det mest relevanta ledarskapet. Detta oavsett om man är medarbetare eller chef. Genom ökad medvetenhet och närvaro stärks förmågan att röra sig mellan olika perspektiv, att leda och hantera olika intressen, att bygga team och att skapa och utveckla betydelsefulla relationer.

För att möta komplexa utmaningar behöver vi skapa sammanhang, organisationer och team som möjliggör för människor att ta fram sina bästa kvalitéer och sin storhet. Vi är övertygade om att det sker när vi som människor är i kontakt med vårt syfte och agerar i linje med våra egna behov, värderingar och drivkrafter. Hållbar utveckling och transformation byggs inifrån.

Transformation from within

 
 
Left.jpg
Middle.JPG
Right.jpg

Se våra events

Alla evenemang

 
Events.jpeg