Norrtälje Kommun

åse-modin200px

Vi ska göra alla barn till vinnare

En utmanande vision ”Vi ska göra alla barn till vinnare” är utgångspunkten för arbetet med utbildningsförvaltningen i Norrtälje Kommun. Utvecklingsarbetet är en förlängning av den tidigare satsningen som gjorts på ”det utvecklande ledarskapet” under läsåret 2012/2013. Nu upplever förvaltningschefen att det är ”en gladare och öppnare stämning” än tidigare  ”det är kreativt och alla är med på tåget!”.

Läs gärna om Norrtälje Kommuns arbete tillsammans med Gaia Leadership. Du kan också se intervjun med Åse Modin, Chef för Barn- och utbildningskontoret samt Henrik Sundblom, Förskolechef – Norrtälje västra förskoleområde, om hur de med en stark vision på kort tid får ledarskapet att nå ända ut i klassrummen.

Intervju med Åse Modin, Förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen i Norrtälje kommun;

Vilken förändring har ni gjort i Norrtälje Kommun?
Vi arbetar nu på ett annat sätt med ledarskapet och vår ledningsgrupp. Vi har många ordningar som vi ska vara ledare i, i Norrtälje Kommun. Vi har ställt oss frågan; Hur leder vi så att vi når ända ut i klassrummen så att eleverna blir vinnare i sitt eget lärande.

Vad ser du för skillnader i ditt eget ledarskap?
Genom att vi tillsammans har suttit ner och gått igenom; Var befinner vi oss nu? Vad är våra mål? Hur ska vi nå vår vision? Så har vi sedan tillsammans jobbat fram våra hävstänger för att nå de gemensamma målen. Vi har tittat på vilka framgångsfaktorer som forskningen stöder för att vi ska agera och ha rätt förutsättningar får att nå vår vision. Sedan har vi jobbat mycket med dessa förutsättningar hos oss.

Hur har det förändrat ditt ledarskap?
Jag har blivit mer medveten om hur jag förhåller mig till mina medarbetare. Jag har fått syn på hur mina medarbetare agerar och hur de tänker. Jag har blivit mer känslig för hur jag leder vidare och jag lyssnar in på ett helt annat sätt än tidigare.

Hur har det förändrat arbetet i ledningsgruppen?
För mig är det viktigt är att hitta strukturer för medskapande och delaktighet. Det gör vi tillsammans nu på ett annat sätt än tidigare. Vi har utgått från varje människas tänk kring utveckling och ansvar. Det sättet att jobba på triggar verkligen alla att ta sitt ansvar i den utsträckning som de vill. Det som har hänt i min ledningsgrupp. Vi har en gladare och öppnare stämning det är kreativt och alla är med på tåget!

Intervju med Henrik Sundblom, Förskolechef, Norrtäljes västra förskoleområde;

Berätta lite om arbetet i er ledningsgrupp?
Inom förskolorna i Norrtälje Kommun har vi tillsammans enats om vårt utvecklingsarbete och hur vi ska jobba övergripande i de drygt 30 förskolorna. Samt hur vi ska utveckla tillsammans som förskolechefsgrupp.

Vad ser du för skillnader?
Vi har pratat och brottats med olika dilemman och tankesätt. Vi har vänt och vridit så att vi nu ser förskolan som en stor enhet eller mer som en koncern, som nu ska komma vidare tillsammans i grupp.

Hur går ni vidare nu?
Vi har kommit fram till en gemensam Transformationskarta som vi jobbar vidare med. Nu ska den implementeras alla i våra verksamheter. Det stora jobbet som vi har framför oss nu är att få hela gruppen förskolor att jobba ut i våra enheter, så att de är enade hur vi ska gå vidare och på vilket sätt vi kan sätta Transformationskartan i alla grupper. Vi behöver få alla medarbetare medvetna om att det är den här vägen vi ska gå. Att vi har enade mål och inte för många olika delområden att jobba med.

Hur ser du på ditt eget ledarskap?
Mitt ledarskap handlar om att få oss att enas kring de stora mål, ett förändringsarbete och ett långt utvecklingsarbete framför oss. Vi är på god väg. Mitt ledarskap handlar om att få många delaktiga och ett gemensamt ägande av utvecklingsfrågorna. Ju fler vi är som grupp som jobbar tillsammans desto starkare blir vi.

Se hela intervjun med Norrtälje Kommun:

Detta gjorde Gaia Leadership:
Gaia Leaderships roll i processen var att leda ett antal seminarier och genomföra handledning/coaching till ledningsgruppens medlemmar.

  • Faciliterade verksamhets- och organisationsutveckling
  • Ledningsgruppsutveckling
  • Coaching och bollplank till förvaltningschefen

Genom det offensiva ledarskapet ges skarpa verktyg för att kunna lyfta varje individs ansvar i organisationen i sitt bidrag till Visionen – Vi ska göra alla barn till vinnare.

I ett andra steg i processen formade varje medlem i ledningsgruppen sin personliga satsning eller sitt erbjudande. På så sätt knyter var och en ur ledningsgruppen an till Helhetens vision, transformationskarta, nulägets behov och förutsättningar. Delen – mina drivkrafter/energi och kunskap/erfarenheter. Det ”personliga erbjudandet” presenterades för förvaltningschef och ledningsgrupp där återkoppling och förädling av de enskilda bidragen skedde för att säkerställa bidragen till Visionen och transformationskartan. Varje överenskommelse har sedan följts upp för att säkerställa resan mot att göra alla barn till vinnare i sitt eget lärande, vilket är en utmanande vision.

Ett av verktygen som var i fokus under hela processen var Transformationskartan. Den bildade grunden för innehåll och målbilder. Men det var också ett medel för att ledningsgruppen formerades och medlemmarna utmanades och lyftes fram. I samtalen bröts perspektiv, värderingar och synsätt. Gruppen utmanades i roller och samarbetet samt klimatet – ”ett offensivt ledarskap”.

Under hösten fortsätter processen genom att avstämning sker löpande i ledningsgruppen. Fokus är nu på den fortsatta processen, att alla skolledare/chefer ska integreras i samma process som ska leda fram till att alla skolor har en gemensam plattform för det egna arbetet och att man kan se konkreta bidrag till att Vi ska göra alla barn till vinnare. Verktygen förädlas och ger medarbetarna ansvaret att vara med och utveckla verksamheten för att barn ska kunna vara vinnare efter sina skolår i Norrtälje kommun.

Om Norrtälje Kommun:

Norrtälje kommun är hjärtat i Roslagen. Här hittar du en idyllisk stadskärna, öppet landskap och en fantastisk skärgård. I Norrtälje finns 11 000 öar, 57 000 invånare och på sommaren blir vi dubbelt så många. Norrtälje ligger bara en timme från Stockholm city och det är nära till både Uppsala och Arlanda.