Strategi och styrning

”Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan det hårda och det mjuka – mellan struktur och kultur.”

För att möta våra kunders behov erbjuder vi tjänster inom tre områden:

Vision till handling

Ofta upplevs kopplingen mellan vision, mål, strategier och handlingsplaner som otydlig. Vi hjälper därför våra kunder med affärs- eller verksamhetsplanens alla steg:

 • Kartlägga nuläge och genomföra omvärldsanalyser.
 • Utarbeta kraftfulla visioner.
 •  Sätta strategiska mål och strategier.
 • Ta fram handlingsplaner i linje med mål och strategier.

Organisation och styrmodell.

Otydliga roller, ansvar och befogenheter skjuter på sikt vilken kultur som helst i sank. En verksamhet behöver därför tydliggöra ansvar och befogenheter för olika roller för att fungera långsiktigt. Vi stöttar våra kunder i att:

 • Analysera befintlig organisation.
 • Ta fram alternativ och fatta beslut om den mest lämpliga organisationslösningen.
 • Definiera roller ansvar och befogenheter.
 • Bestämma KPI:er och nyckeltal för att styra och utveckla.
 • Bestämma rollspelet och mötesformer.
 • Bestämma beslutsprocesser.

Planering och uppföljning

Att bestämma den årliga planen – att koordinera och bestämma när beslut och aktiviteter behöver genomföras, utifrån ett helhetsperspektiv, är en utmaning för alla verksamheter. Vi hjälper våra kunder med att utarbeta årscykeln så att organisationen blir involverad. En bra plan förankras inte när den är klar, utan under planens uppbyggnad. Planen skall hjälpa – och inte vara ett hinder.

Gaia Leaderships konsulter har lång erfarenhet av att stödja organisationer i konsultrollen men har också betydande erfarenheter från eget ledarskap i näringsliv och offentlig sektor. Detta gör att vi har ett starkt pragmatiskt förhållningsätt när vi hjälper våra kunder med sina strukturbehov. Kultur och struktur skall samverka för att en verksamhet skall skapa långsiktiga värden. I praktiken är det tyvärr sällan fallet.

Du kanske även är intresserad av:

 • självskattning 360

  360+ Gaia Leadership

  Läs mer

  Coaching

  Genom att arbeta med en professionell coach kan du vidga dina perspektiv...

  Läs mer

  Det Kommunikativa Ledarskapet

  Det handlar om lust. Och det handlar om vilja

  Läs mer
 • Ledarutveckling

  En organisations förmåga att vara konkurrenskraftig och skapa värde avgörs av...

  Läs mer

  Ledningsgruppsutveckling

  Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten...

  Läs mer

  On demand coaching

  Läs mer
 • Relational Management

  När vi undersöker de mest ekonomiska företagen finner vi att de också har en unik...

  Läs mer