Relational Management

”När vi undersöker de mest ekonomiskt framgångsrika företagen finner vi att de också har en unik förmåga att skapa starka relationer som fungerar som kreativ motor.”

Relational Management är sprunget ur kunskapen att de mest framgångsrika företagen också är de som bäst lyckas skapa kreativa och stimulerande miljöer. Vi kan se att starka relationer är direkt länkat till framgångsrika företag. Relational Management tar fasta på människors motivation och utvecklingskraft som naturligt är en del av våra relationer. Det offensiva ledarskapet som framgångsrika företag besitter består till stor del av tre delar;

Sustainabilitet, hur du som ledare får människor att ta fasta på god emotionell energi med intresse, glädje och stolthet och bevara den långsiktigt.

Resiliens hur du som ledare får människor att hantera motgång och vad som krävs för att vända utmaning i skarpt läge till något positivt.

Agilitet förmågan att agera flexibelt och effektivt i samverkan, utveckla kreativa lösningar på komplexa problem.

Relational Management fokuserar på fyra hörnstenar för att framgångsrikt prestera och må bra. Dessa fyra hörnstenar är INTRESSE, GLÄDJE, STOLTHET och STÖD. Vi har funnit att människors förmåga till samspel rymmer en enorm utvecklingspotential. Där det finns grogrund för goda relationer, finns också kraft för utveckling och förändring och framgång!

Du kanske även är intresserad av:

 • självskattning 360

  360+ Gaia Leadership

  Läs mer

  Coaching

  Genom att arbeta med en professionell coach kan du vidga dina perspektiv...

  Läs mer

  Det Kommunikativa Ledarskapet

  Det handlar om lust. Och det handlar om vilja

  Läs mer
 • Ledarutveckling

  En organisations förmåga att vara konkurrenskraftig och skapa värde avgörs av...

  Läs mer

  Ledningsgruppsutveckling

  Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten...

  Läs mer

  On demand coaching

  Läs mer
 • Strategi och styrning

  Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan...

  Läs mer