Ledarutveckling

Upplever du:

 • Ökade krav – ansträngda medarbetare och knappa resurser?
 • Att du inte har tillräckligt med tid till att vara ledare?
 • Att du inte får tillräckligt kraft i förändringsarbete?
 • Att du inte kommer åt den potential som finns hos medarbetarna?

En organisations förmåga att vara konkurrenskraftig och skapa värde avgörs av dess förmåga att skapa ledare. Vi erbjuder idag anpassade ledarutvecklingsprogram där samspelet mellan organisationens vision, syfte och mål och medarbetarnas ledarskap sätts i fokus.

Ett ledarutvecklingsprogram hos oss har starkt fokus på och har sin utgångspunkt i det personliga ledarskapet – att varje människa, oavsett roll, är en ledare. För att skapa resultat genom andra måste du kunna leda dig själv. Din egen drivkraft, motivation och dina värderingar är avgörande för ett framgångsrikt ledarskap. I arbetet med att fördjupa din självkännedom och bli varse dina drivkrafter använder vi Gaia Profilen.

Din organisations mål och visioner är centrala i arbetet då vi hela tiden kopplar din utveckling som ledare till de resultat du vill åstadkomma. Vi hjälper dig att se den större bilden – det stora målet. Människor vill bidra till något som är större, de bygger hellre katedraler än staplar sten.

Du utvecklar och tränar ditt coachande ledarskap för att förstå lyssnandets och frågornas kraft. Du ökar din tillit till att dina medarbetare kan hitta sina svar och lösningar. Du tränar dig att se dina medarbetare som de ledare de faktiskt är. Med vår ledningsfilosofi – Det Offensiva Ledarskapet – som utgångspunkt ger vi dig metoder och verktyg för att utmana och stödja medarbetare att leverera på en ny nivå. Vi hjälper dig att bli mer ledare i vardagen genom att överlämna svaret på hur-frågorna till de som skall göra jobbet.

Förändringsledning – att leda förändringar kräver att du förstår och kan hantera både strukturella och kulturella  aspekter. Vi hjälper dig att fördjupa ditt ledarskap i de förändringar som du driver och ansvarar för – att få till det lyft som organisationen behöver.

Genom kommunikation blir ditt ledarskap synligt och tydligt för omvärlden. Vi tränar dig att kommunicera så att andra köper dina budskap. Tilliten och förtroendet för dig som ledare ökar också när omgivningen vet vem du är, vad du står för och vad du vill åstadkomma.

I och med att våra ledarutvecklingsprogram alltid är skräddarsydda utifrån kundens behov ser vi fram emot en dialog med dig om vad ni vill åstadkomma via ert ledarskap.

Du kanske även är intresserad av:

 • självskattning 360

  360+ Gaia Leadership

  Läs mer

  Coaching

  Genom att arbeta med en professionell coach kan du vidga dina perspektiv...

  Läs mer

  Det Kommunikativa Ledarskapet

  Det handlar om lust. Och det handlar om vilja

  Läs mer
 • Ledningsgruppsutveckling

  Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten...

  Läs mer

  On demand coaching

  Läs mer

  Relational Management

  När vi undersöker de mest ekonomiska företagen finner vi att de också har en unik...

  Läs mer
 • Strategi och styrning

  Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan...

  Läs mer