Ledningsgruppsutveckling

”Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten.”

Undersökningar visar att endast 25% av ledningsgruppers medlemmar anser att de representerar helheten när de ingår i ledningsgruppen, medan resten anser sig respresentera sin avdelning eller funktion.

Genom att byta perspektiv och se sig själv och andra i gruppen som representanter för helheten blir gruppen effektivare

Ledningsgruppen är chefens viktigaste resurs för att åstadkomma resultat. När vi arbetar med utveckling av ledningsgrupper har vi ett antal utgångspunkter:

 • Gruppens roll och uppgift.
 • Gruppens arbetssätt – strategiskt och operativt.
 • Gruppens arbete under verksamhetsåret.
 • Gruppens förmåga att kommunicera och samarbeta.
 • Gruppens samspel med resten av organisationen.

Vår erfarenhet är att uthålliga resultat skapas när verksamhetens struktur stödjer och stöds av en stark och väl förankrad kultur. Alltför ofta saknas koppling mellan vackra ord och formuleringar och sättet att driva verksamheten. Vi vet att kultur och struktur måste vara i balans för att en organisation ska vara framgångsrik. Individen, kulturen, processerna och organisationen, behöver utgöra en stark helhet för att en organisation ska växa och utvecklas.

Inte sällan möter vi en uppfattning som bygger på att det är individens uppgift att stödja gruppens framgång. Vi menar att det framgångsrika teamet även lever idén om gruppens uppgift att stödja individen. Gruppen lyckas inte om inte individerna är framgångsrika och vice versa.

Behovet av ett effektivt ledningsgruppsarbete växer fram ur de komplexa utmaningar som dagens organisationer står inför. När komplexiteten ökar krävs en kultur i gruppen som präglas av helhetstänkande, resultatfokus, offensivitet och prestigelöshet. För att lyckas måste varje individ ha självkännedom och kunna hantera och utnyttja sina drivkrafter.

Vi vänder oss till ledningsgrupper inom privat och offentlig sektor. Vår modell bygger på en kombination av seminarier och individuell coaching – där allt sker med en stark koppling till kundens affär och verksamhet.

Du kanske även är intresserad av:

 • självskattning 360

  360+ Gaia Leadership

  Läs mer

  Coaching

  Genom att arbeta med en professionell coach kan du vidga dina perspektiv...

  Läs mer

  Det Kommunikativa Ledarskapet

  Det handlar om lust. Och det handlar om vilja

  Läs mer
 • Ledarutveckling

  En organisations förmåga att vara konkurrenskraftig och skapa värde avgörs av...

  Läs mer

  On demand coaching

  Läs mer

  Relational Management

  När vi undersöker de mest ekonomiska företagen finner vi att de också har en unik...

  Läs mer
 • Strategi och styrning

  Gaia Leadership stödjer verksamheter att hitta fungerande samspel mellan...

  Läs mer