Generaldirektör VD

Gaia Executive Coaching

Skräddarsytt för dig som är VD, GD eller motsvarande

– Hur säkerställer vi en hållbar utveckling?

– Vilka av alla våra utmaningar är viktigast?

– Vem kan jag dryfta denna fråga med?

– Vilket ledarskap vill jag i grunden stå för?

– Hur matchar jag kortsiktigt resultat med långsiktigt tillväxt?

Känner du igen dig i några av frågorna eller har du andra liknande frågeställningar där du i dag önskar ytterligare möjlighet till reflektion och egen utveckling?

Då rekommenderar vi Executive Coaching, en coaching som är anpassad efter dina krav och behov som ledare. Din coach är erfaren och certifierad enligt ICF och har själv suttit i positioner som VD i börskoncerner, Generaldirektör och Generalsekreterare vilket ger en förståelse för och kunskap om den typ av verklighet du lever i dagligen.

Coaching har i takt med den ökade kunskapen kring hjärnan och hur vi fungerar både som människor och i ledande situationer blivit ett självklart och kraftfullt verktyg för chefer som är nyfikna och vill utveckla både sig själva och verksamheten.

 

Vill du prova ett tillfälle? Klicka på länken här: coach@gaialeadership.com
Eller ring +46 (o)8-459 77 80

 

Vad är executive coaching?

Coaching har vuxit kraftigt i Sverige de senaste åren och är i dag ett naturligt och viktigt verktyg i modern ledarutveckling.

Som vetenskap är coaching relativt ung och starkt expansiv. Vi ser idag ett starkt intresse för forskning som bidrar till utveckling och kunskapsbildning inom såväl coaching som närliggande områden.  Inte minst den snabbt växande forskningen kring vår hjärna, neurovetenskapen har bidragit till att etablera coaching och också skapa en stark koppling till ledarskap och ledarutveckling.

En annan drivkraft har varit den samhälleliga förändringen mot ökad komplexitet och ett mer holistiskt synsätt.

Executive coaching är för chefer som är väl etablerade i sin roll och  som vill fördjupa sina kunskaper och insikter antingen inför nya utmaningar alternativt att utvecklas i befintlig roll.