Ambassadörer

anita_jonsson

Anita Jonsson
Anita Jonsson är Senior Consultant i Business Sweden med unika erfarenheter från hur man får företag att växa i Latin Amerika, Europa och i Kina. Idag guidar Anita framgångsrikt stora svenska företag på den globala arenan att lyckas genom att fokusera hållbarhet, sustainability, i sin strategi. För Anita speglar Gaia Leaderships filosofi på ett bra sätt hennes eget perspektiv på hållbarhet, företagande och ledarskap.

bertil_jobeus

Bertil Jobéus
har under 24 år i utlandstjänstgöring i sex länder bred kompetens och förmåga att se företag och institution kan växa och därmed också de anställda. Bertil har bred erfarenhet av kommunikationsarbete i Regeringskansliet som chef för Information Rosenbad och i två omgångar som pressombudsman på UD. Skriver sedan snart 50 år för lokaltidningen Västerviks-Tidningen främst med inriktning på nordiska frågor.

bjorn_von_sydow

Björn von Sydow
F.d. talman, f.d. handels- & försvarsminister vår förste ambassadör står för ett samlande ledarskap, självstyrande var hans motto när han var talman. Björn är en statsvetare med ett stort internationellt intresse & inte minst nätverk.
Björn säger så här om sin syn på ledarskap: ”Ledarskap finns alltid, men tidsandan spelar stor roll för hur. Vad som är moraliskt legitimt i en epok är det definitivt inte i en annan.
Demokratierna är särskilt känsliga för det moraliska elementet, men ingen garanti för ett etiskt ledarskap.
Jag minns en bok som gjorde stort intryck på mig under mina akademiska studier – senare Nobelpristagaren Herbert A. Simons Administrativt beteende. En studie av beslutsprocessen i administrativa organisationer (svensk uppl. Prisma 1971). Det som jag fäste mig vid var hur han betonade att det centrala området för administrativ teori är gränsområdet mellan det rationella och det icke-rationella i mänskligt socialt beteende. Vi människor i yrkesmässiga organisationer leder ofta till att satisfiera, därför att vi inte  i dessa har förmåga att maximera våra mål.
Det politiska ledarskapet i en representativ demokrati som vår svenska,  hamnar ofta i detsamma – och det gillar jag.
Vi vill ha mål och vilja, men också öppna och kritiska diskussioner.
Till slut i en sådan process kommer dock ett ögonblick, där jag för min del som beslutsfattare, känner, att nu växer beslutet fram. Att känna denna blandning av strävanden – att satisfiera –  som Simon talar om är en fröjd, även när besluten är skarpa.”

gunnar_palme

Gunnar Palme
Gunnar Palme har under många år som kund haft erfarenhet av Gaia Leaderships synsätt på ledarskap, hur man får medarbetare i ett företag att i verklig mening bli företagsamma samt även efter åren som exekutive samverkat med Gaia Leadership. Gunnar Palme är idag ordförande i Skandia Liv, verksam ordförande i Ung Företagsamhet Södermanland, riskkapitalbolaget EQT, f.d. VD i Assi Domän & f.d. vice koncernchef i Atlas Copco.

irma_christina_rosenberg

Irma Christina Rosenberg
Rosenberg var 1 januari 2003-31 december 2008 vice riksbankschef vid Sveriges Riksbank och är från 1 april 2009 förordnad som ledamot av Riksgäldskontorets styrelse. Rosenberg är doktor i nationalekonomi och invaldes 2012 som ledamot av Ingenjörsvetenskapsakademien. Irma har gjort karriär som chefsekonom på Riksbanken, Konjunkturinstitutet, Posten och SBAB. Hon återvände sedan till riksbanken och var under sex år vice riksbankschef med direkt inflytande över svensk penningpolitik.

karin_svenske_nyberg

Karin Svenske Nyberg
Karin arbetar idag som personaldirektör på Clas Ohlson. Hon kommer innan dess från en befattning som personaldirektör inom Stora Enso för affärsområde Printing and Reading. Karin har 20 års erfarenhet inom Stora Enso där hon arbetat med HR-frågor (Human Resources) internationellt i ett antal olika roller.

karl_engelbrektsson

Karl Engelbrektsson
Generalmajor och senior militär rådgivare  vid Sveriges EU-representation i Bryssel. Det innebär att han är överbefälhavarens representant vid möten i EU:s militära kommitté, och svensk representant i Natos militära kommitté när Sverige som icke-Natomedlem får delta i deras möten. Tidigare har han bl.a. varit chef för snabbinsatsstyrkan Nordic Battlegroup (NBG 08). Han har också erfarenhet som militär rådgivare på Afrikas horn och som bataljonschef i Kosovo under senaste stora oroligheterna våren 2004.
Som chef för Nordic Battle Group utvecklade Karl en ny militär syn på ledarskapet som bl.a. kom i uttryck genom  förbandets motto ” Victory through values”. Karl har egen chefs erfarenhet i kombination med gedigen teoretisk grund. Han är publicerad, nu senast som medförfattare till boken ”In Business and Battle” Strategic Leadership in the military and civilian spheres.

magnus_ehrenstrahle

Magnus Ehrenstråhle
har innehaft ledande befattningar i svenskt näringsliv såväl i privat sektor som statlig. Bl.a. tog Magnus initiativet till bildandet av Graphium AB, som byggdes på ett antal tryckerier från Esseltekoncernen, och som genom ett flertal bolagsförvärv tog initiativ i omstruktureringen av den svenska grafiska branschen. Från 2001 var Magnus Vd för Svensk Bilprovning, som vid tillträdet var en förlustbringande verksamhet med nära 2400 anställda och en omsättning på drygt 1.3 miljarder kronor.
Att uppnå lönsamhet och nöjda kunder var de första självklara målsättningarna som Magnus presenterade för medarbetarna. Detta uppnåddes genom effektivitet, tydlighet och delaktighet. Bland de viktigare aktiviteterna för att lyckas i förändringsarbetet var att utveckla ledarskapet i bolaget. Där bidrog Gaia Leadership med både utbildning och mentorskap.

per_aronsson

Per Aronsson
Per Aronsson har arbetat i drygt 30 år inom Stockholms stad, varav drygt sexton år som förvaltningschef/VD. Bl.a. var Per under åtta år Vd för Stockholm Parkering, som under den tiden var Sveriges största parkeringsbolag. Därefter var Per under några år Trafikdirektör i Stockholm stad, en förvaltning med drygt 700 anställda och en budgetomslutning på drygt 2 miljarder kronor.
Under Pers tid som VD i Stockholm Parkering blev bolaget av tidskriften Veckans Affärer utnämnt till en av Sveriges bästa arbetsgivare. Uppdraget i Trafikkontoret bestod under den första perioden att genomföra en omstrukturering av kontoret i syfte att ”slimma” och effektivisera verksamheten. Nyckelorden i Pers syn på ledarskap – som under många år utvecklats i nära samarbete med Gaia Leadership – är öppenhet, tydlighet och effektivitet.”

sven_von_holst

Sven von Holst
VM-General som håller i trådarna inför skid-VM 2015 på Lugnet i Falun. Sven von Holst, som också var Faluns kampanjledare, kommer tidigare från marknadsdirektör från Stora Enso och styrelseproffs.
Så här säger Sven von Holst ”Kommunikation är en av de viktigaste nycklarna i ledarskapet. Det är viktiga verktyg för att bli ännu tydligare som ledare.