Om Gaia Leadership

Varje människa är en ledare! I en värld som blir alltmer komplex och som förändras i hög takt blir människans förmåga att leda sig själv i relation till den helhet man är en del av det mest relevanta ledarskapet. Detta oavsett om man är medarbetare eller chef. Genom ökad medvetenhet och närvaro stärks förmågan att röra sig mellan olika perspektiv, att leda och hantera olika intressen, att bygga starka team, att skapa och utveckla relationer.

För Gaia Leadership är ledarskap en nyckel till konstruktivt förändringsarbete. Alla som verkar i framgångsrika verksamheter vet att extraordinära resultat uppnås bara när det finns en stark inre drivkraft hos individen som också kopplas till organisationens syfte, vision och mål. Trots att många känner till detta samband är det en utmaning att skapa förutsättningar för att tillvarata kraften och förmågan som finns i varje människa. Gaia Leadership är en strategisk partner till verksamheter och individer som på allvar vill genomföra väsentlig utveckling – transformation.

Gaia Leadership har sedan vi startade 1998 träffat och utvecklat tiotusentals toppledare och första linjens chefer inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Vi har kunder både i Sverige men även internationellt med tyngdpunkt på Europa, Nordamerika och Asien. Oftast vill våra kunder ha genomgripande program i hela eller delar av organisationen men det händer också att vi stöttar och utvecklar individer.