Om oss

Gaia Leadership är verksamt internationellt inom ledar- och verksamhetsutveckling och stöttar organisationer och individer att åstadkomma resultat på en ny nivå. Bolaget grundades 1999 och består idag av drygt 50 konsulter. Under 2015 arbetade Gaia Leadership med över 200 företag och organisationer och träffade cirka 4000 ledare.

Vårt Syfte

Utgångspunkt för verksamheten är Gaia Leaderships ledarskapsfilosofi – Det Offensiva Ledarskapet – och Gaia Leaderships syfte – att frigöra ledaren i varje människa – för att därigenom i grunden förändra synen på ledarskap och på människan i världen. Varför? – För att människan skall få sitt rätta värde och för att en hållbar och levande framtid skall skapas.

Gaia Leaderships verksamhet inom ledar- och verksamhetsutveckling ska bidra till att bolagets kunder utvecklas till livskraftiga individer och verksamheter med förmåga att skapa uthålligt värde.

Varje människa är en ledare

Våra värderingar

För oss är värderingarna kärnan och utgångspunkten i allt vi gör, såväl externt med våra kunder och samarbetspartners som internt med våra konsulter.

  • Närvaro och utforskande
  • Generositet och tro på människans inneboende kraft
  • Värdeökning och framgång
  • Mod och integritet

Våra kunder

Gaia Leaderships verksamhet vänder sig till ledare i Sverige och internationellt i det privata näringslivet, i den offentliga sektorn samt inom den ideella sektorn. Vi har sedan starten 1999 träffat och utvecklat tiotusentals toppledare och första linjens chefer.

Under 2015 arbetade Gaia Leadership med över 200 företag och organisationer och mötte över 4000 ledare.

Några exempel på kunder är Atlas Copco, SEB, Sveaskog, PWC, Di Lucca, Läkemedelsverket och Regeringskansliet.

Styrelse

Christer Malm, Styrelseordförande

Christer Malm, Styrelseordförande

Christer Malm, Styrelseordförande

Om Christer:
Christer Malm har som VD för Postgirot, HSB och SBAB jobbat med Det Offensiva Ledarskapets filosofi. Idag använder han sina erfarenheter som konsult till företagsledare och ledningsgrupper på Gaia Leadership.  Han har bred styrelseerfarenhet från land annat Riksteatern, Svenska Volleybollförbundet och Länsförsäkringar Hypotek.

evaohlsson, Styrelseledamot

Eva Ohlsson, Styrelseledamot

Eva Ohlsson, Styrelseledamot

Om Eva:
Eva Ohlsson är ledarskapskonsult, personlig coach och partner på Gaia Leadership. Hon har en bakgrund som VD och ledare för kunskapsintensiva organisationer, har studerat juridik, ledarskap och beteendevetenskap samt har erfarenhet av praktiskt ledningsarbete och komplexa utmaningar, ofta i internationella miljöer.

Gunnel Tolfes, Styrelseledamot

Gunnel Tolfes, Styrelseledamot

Gunnel Tolfes, Styrelseledamot
Om Gunnel:
Gunnel Tolfes arbetar idag med styrelseuppdrag samt egen konsultverksamhet. Hon har en bakgrund som konsultchef på Cap Gemini och HR chef för Nordeakoncernen.

Jan Boström, Styrelseledamot

Jan Boström, Styrelseledamot

Jan Boström, Styrelseledamot

Om Jan:
Jan coachar företagsledare, generaler, myndighetschefer, professorer, politiker och ”high potentials” i näringslivet. Han arbetar internationellt med utveckling av ledningsgrupper i Kina, USA och Europa. Han leder också regeringskansliets utvecklingsprogram i ledarskap för myndighetschefer. Jan var en av grundarna av Gaia Leadership 1999.

Micael Mathsson, Styrelseledamot

Micael Mathsson, Styrelseledamot

Micael Mathsson, Styrelseledamot

Om Micael:
Micael är grundare av Gaia Leadership och har en lång erfarenhet av styrelsearbete i såväl onoterade bolag, ideell sektor som i offentlig förvaltning. Micael arbetar idag med stöd till ledare i komplexa och långsiktiga utvecklings- och förändringsuppdrag.

Tove Langlet, Styrelseledamot

Tove Langlet, Styrelseledamot

Tove Langlet, Styrelseledamot

Om Tove:
Tove Langlet arbetar idag med styrelseuppdrag och driver egen verksamhet. Hon har tidigare verkat som managementkonsult inom Cap Gemini och Industri Kapital.

Ledningsgrupp