Offensivt medarbetarskap

18736699_ml

Syftet med programmet är att du ska öka din insikt i, förstå och leva ett modernt ledarskap. Öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil – och se effekten av det! Få underlag och motivation för vidare individuell utveckling samt öka effekten av teamarbete på hemmaplan.

Genom programmet får du:

• Skapa tillväxt och värde, såväl personligt som för din verksamhet
• Aktivt arbeta fram en Personlig handlingsplan
• Stärka dig själv och dina styrkor
• Handlingskraft att skapa utveckling
• Bygga på ditt självförtroende
• Öka resultatet på sista raden

En organisations förmåga att skapa gott medarbetarskap och värde avgörs av dess förmåga att skapa ledare. Samspelet mellan organisationens vision, syfte och mål och medarbetarskap sätts i fokus. Alla i en verksamhet är medarbetare och har ett ansvar för verksamhetens utveckling, lönsamhet och framgång. Alla har dock olika roller, någon är VD/GD, några är chefer och flertalet har andra roller. Det vi ser som gemensamt är att alla är ledare och med det menar vi att alla tar ansvar för:

• Sin egen utveckling
• Verksamhetens utveckling

Genom att se sig själv som en ledare så kan individen:

• Se sin del i helheten och samspela mellan delen och helheten.
• Skapa en inre och yttre tillväxt.
• Stärka relationen mellan chefer och medarbetare
• Integrera kultur och struktur

Individen utmanas att – oavsett roll – ta ansvar för att verksamheten lyckas samtidigt som verksamheten utmanas att investera i individerna för att lägga grunden för sin framtid. Vi utmanar den förlegade synen om att ledarskap är hierarkiskt och ser varje människa som en ledare som först och främst tar ledarskap över sig själv och därigenom tar ledarskap över sin omgivning.

Målgrupp:
Medarbetare som vill utveckla sitt ledarskap och skapa resultat på ny nivå för sig och sin verksamhet. Max antal deltagare 15 personer.

Programupplägg:
Programmet omfattar totalt 5 fysiska tillfällen och med vår digitala plattform som ett forum för interaktiva möten, digital samlingsplats samt ytterligare kunskapsinhämtning. Programmet pågår under ca ett halvår i Stockholm och leds av erfarna ledarskapskonsulter.

Programstart:
Den 14 september är nästa programstart. Programmet består av 2 dagar den 14-15 sep, 1 dag den 12 okt, 1 dag den 10 nov, samt 1/2 dag den 9 mar 2018.

Pris:
19.900 sek ex moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Anmäl dig här

Sagt om programmet:

” Den personliga handlingsplanen som alla skulle skriva och genomföra fyllde också sitt syfte. Bra att man tvingades bli konkret och faktiskt skriva ner hur man resonerade och tänkte. OCH att dessutom få vara med och bidra med ett förslag till lösning. Tänk om alla kunde bidra med något förbättringsprojekt på det sättet, vilken kraft!”

” Att få tid till reflektion gör att många nya tankar och idéer kommer fram, vilket ger ny energi och glädje i arbetet. För mig personligen var det en väckarklocka, att faktiskt stanna upp och fundera lite över vilken roll man spelar, vart man är på väg, vad man vill framöver.”

Ovanstående är citat från några medarbetare offentlig sektor som gått programmet.

« Alla nyheter