Det Offensiva Ledarskapet, Stockholm

Syftet med programmet är att öka verkningsgraden på ditt ledarskap. Vi arbetar med fokus på din vardag och din affärs/verksamhets unika utmaningar och hur du med ett nytt ledarskap kan adressera dessa. Vi använder upplevelsebaserad metodik; teori varvas med praktik, träning och reflektion.

Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om chefens ledarskap över medarbetaren ineffektiv. Att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag, att försöka motivera och ta ansvar för medarbetarnas utveckling och resultat blir i längden ohållbart. För att möta omvärldens utmaningar och möjligheter och transformera dessa till utveckling av verksamheten behövs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som sätter samspelet mellan individens utveckling och affärens/verksamhetens vision och utmaningar i centrum. När individen växer och utvecklas, växer och utvecklas organisationen. Detta ledarskap kallar vi Det Offensiva Ledarskapet.

Genom åren har vi stöttat hundratals organisationer och ledningsgrupper med att införa Det Offensiva Ledarskapet. Programmet baseras på:

  • Den kunskap vi erhållit ifrån mötet med tusentals chefer i näringslivet och i offentlig sektor
  • Vår egen ledningsfilosofi
  • Modern ledar- och motivationsforskning

Genom programmet får du:
-Kunskap och insikter om Det Offensiva Ledarskapet
-Ökad självkännedom och förstärkning av ditt personliga ledarskap
-Kunskap om gruppers samverkan och hur effektiva team skapas
-Kunskap om individers motivation och drivkrafter och hur du effektivare leder andra
-Öka din kommunikativa och coachande förmåga
-Din personliga affärsplan kopplat till din organisations utmaningar och mål
-Aktivt nätverksbyggande mellan deltagarna för gemensamt lärande såväl under programmet som efter.

Ansökan och anmälan
Ansök snarast då antalet är begränsat. Anmälan görs enklast här.

Målgrupp
Chefer som är nyfikna på att utveckla sitt ledarskap och som vill skapa resultat på ny nivå.
Max antal deltagare 10 personer.

Fakta
Kursstart under våren 2018 i Stockholm.

Omfattning
Totalt 8 dagar fördelade på 6 tillfällen, 3 individuella coachingar samt en personlighetsprofil.  Programmet pågår under ca ett halvår och leds av två erfarna ledarskapskonsulter.

Programmet innehåller fem seminarier och individuell coaching.
Seminarium 1: 2 dagar, Inledning och ny syn på ledarskap
Seminarium 2: 1 dag, Leda mig själv
Seminarium 3: 2 dagar, Mitt ledarskap av andra
Seminarium 4: 2 dagar, Dynamiska gruppen och skapande kommunikation
Seminarium 5: 1 dag, Avslut, fördjupning och summering

Pris 65.000 ex moms. Kostnader för kost och logi tillkommer.

Sagt om programmet:

Det har inte ”bara” varit en ledarskapsutbildning, det har också varit ett ”ankare” och ett stöd i tillvaron att kontinuerligt, både via träffarna liksom coachningen att ha ett stöd!  Inser att ni genom era insatser för ledarskapet inte enbart utvecklar de människor som på olika sätt deltar, ni hjälper också till att göra en bättre värld och skapar resultat för så många fler, när ledarskapet stärks ute i organisationerna!”

Lena Lundvall , chef näringslivet

” Otroligt lärorik, berikande och utvecklande process om sig själv som människa och ledare. Det är något man verkligen tycker om, man vill bara ha mer och mer, och hoppas att programmet aldrig skall ta slut.”

Mikael Malmgren, VD, Skydda, som ingår i B&B TOOLS-koncernen

” För mig handlar ledarskap om att utmana och coacha för att ge medarbetare tillgång till sin egen inre ”motor”, samt att skapa förutsättningar att de proaktivt skall kunna agera utifrån en större helhet, inte bara utifrån sin egen del av verksamheten. Under åren har vi samarbetat med Gaia Leadership med bl a ledningsgruppsutveckling och individuell coachning. Synsättet  Det Offensiva Ledarskapet har givit oss offensiva medarbetare som tar ett större ansvar för helheten och proaktivt bidrar till verksamhetens utveckling. Jag upplever Gaia Leaderships konsulter som erfarna och väl grundade i den verklighet som vi befinner oss i, i mitt fall det privata näringslivet.”

Karin Svenske Nyberg HR Direktör Stora Enso

« Alla nyheter