Nytt program: Gaia Change Maker – Beta version

 

Programmet baseras på över 15 års tillämpad forskning och är utformat för dig som vill öka meningsskapandet i ditt professionella och kontemplativa utövande. Programmet ger dig djupare självkännedom och ökade förutsättningar att påbörja eller fortsätta resan mot högre utveckling och ett mognare ledarskap. Du kommer även finna en trygg plats som du delar med likasinnade.

De senaste 200 åren har världen upplevt ett dramatiskt förändringstryck och ett allt snabbare tempo. Trots ökad levnadsstandard upplever många att man har det sämre. Harvardprofessorn Robert Kegan kallar det att vi är ”in over our heads” – att vi idag lever i ett komplexare samhälle där människor och system verkar på en för låg medvetandenivå. Vi behöver därför system skapade på en högre nivå av meningsskapande för att klara av dagens personliga och kollektiva utmaningar samt skapa en riktning dit vi önskar att mänskligheten och världen ska utvecklas. För att lyckas behöver varje människa verka på en högre medvetandenivå.

 

Programmet bygger på:

• Forskning inom bland annat ledarskap och organisation, compassion, neurovetenskap, social psykologi, positiv psykologi och motivationsforskning.
• Österländsk visdom och kontemplativa tekniker i form av yoga och meditation.
• Gaia Leaderships egen filosofi om den obegränsade människan, livskraftiga individer och organisationer.

Genom programmet får du:
• Ökad kunskap att leda dig själv genom fördjupad självkännedom.
• Ökad skärpa och uppmärksamhet av dig själv och din omgivning.
• Kunskap om neurovetenskap och vuxenutveckling.
• Ökad interaktion mellan sinne och kropp genom yoga och meditationsövningar.
• Tekniker och övningar för ökat välmående och utväxling av din kreativitet.
• Ökad självvänlighet och uppskattning av dina brister och tillkortakommanden genom självmedkännande.
• Ökad energi och livskraft.

 

Ansökan och anmälan:
För att skapa en effektiv lärprocess och säkerställa kvalitet matchas dina behov i form av ett individuellt samtal, samt stämmer av dina personliga förutsättningar och mål. I anslutning till det får du sedan ett antagningsbesked. Detta leder förhoppningsvis till att du möter andra likasinnade personer i programmet med hög grad av motivation.
Anmälan kan göras här.

Målgrupp:
Det här programmet är för de ledare som vet att en bättre värld är möjlig, och som vill fylla på energin samt utforska sitt nästa utvecklingssteg för att bidra till positiv och konstruktiv förändring.

Tid/Plats:
23-24 aug, 2017 kl. 08.00 – 20.00, resp 08.00 – 18.00, på Gaia leadership, Mäster Samuelsgatan. 42, 4 tr, Hötorgshus 4, Stockholm.

Omfattning:
Max antal deltagare 18 personer. Omfattning: 2 dagars interaktivt intensivprogram.

Pris:
Beta, nu när det är första gången programmet genomförs: 995 SEK per deltagare.
(ordinarie pris 4995 SEK.)

 

Om ledarna för programmet:

Jonas Dahl, organisations- och ledarskapskonsult och partner vid Gaia Leadership samt doktorand och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm. Jonas har lång erfarenhet från näringslivet med olika chefs- och ledarroller inom bland annat IBM, Telia och British Telecom. Sedan år 2000 har Jonas verkat som konsult och stöttat såväl individer, grupper som organisationer att göra positiva förflyttningar i syfte att öka resultat och välbefinnande. Jonas har akademiska examina inom företagsekonomi och psykologi och är utbildad lärare inom Mindful Self-Compassion. Han har mediterat i 17 år.
Mer om Jonas Dahl.


Mikael Malmgren, organisations- och ledarskapskonsult och partner vid Gaia Leadership. Mikael har erfarenhet från näringslivet, både som managementkonsult vid McKinsey, som linjechef och som VD och medlem koncernledning i börsbolag. Mikael tror på människans obegränsade potential och ser en längtan av att i dagens komplexa värld och massiva förändringstryck vara mera närvarande och nyfiket utforskande i nuet. Mikael har akademiska examina inom företagsekonomi och internationella relationer och har även genomgått instruktörsutbildning i Mindfulness.
Mer om Mikael Malmgren.

« Alla nyheter