Ledarskap och kultur för att lyckas med digital transformation – i praktiken

– Samtal i ögonhöjd frukostseminarium –

Digitaliseringen sker i allt högre tempo, och för att hänga med i den behövs förändring. Det krävs ledarskap och mod. Hur gör man praktiskt i en stor organisation med hög analog närvaro för att åstadkomma denna förändring – både gentemot kunder och internt i företaget?

Välkommen till ett spännande samtal mellan Samuel Young, Smart Video, Elisabeth Ahremark och Mikael Malmgren, Gaia Leadership, om hur man via kultur och ledarskap kan jobba med den digitala transformationen och praktiskt kan hantera dessa frågor. Samuel är idag  VD på Smart Video och fd Head of Digital Transformation på ICA, där han framgångsrikt drivit digital transformation.

I samtalet får vi ta del av Samuels erfarenheter av digital transformation och ledarskap. Hur skapas tillit och en kultur som uppmuntrar agilitet och lärande? Vilka verktyg bidrar till rörelse och riktning hos medarbetarna i omställningsarbetet? Hos ledning för att skapa riktning, förutsättningar att lyckas och kultur av entreprenörskap?

Datum: 6 sep, 2017 kl. 7:30. Begränsat antal platser, kaffe och smörgås, seminariet pågår kl 8:00 – 9:15
Plats: Hötorgshus 4, Plan 4 , Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm.

Välkommen att anmäla dig här, senast 4 sep.

Samtalet är en del i Gaia Leaderships serie ”Samtal i ögonhöjd” – ett tillfälle till dialog och reflektion. Initiativtagare: Elisabeth Ahremark och Catharina Axling.

Elisabeth Ahremark, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)704 68 03 83
Epost: elisabeth.ahremark@gaialeadership.com

Catharina Axling, Gaia Leadership
Mobil: +46 (0)707 85 80 08
Epost: catharina.axling@gaialeadership.com

 

« Alla nyheter