På gång hos oss

03
jul

Tillit förändrar, program i Almedalen

Öppna samtal och seminarier, Gaia Leadership i Almedalen.

Läs mer

23
aug

Nytt program: Gaia Change Maker – Beta version

Programmet baseras på över 15 års tillämpad forskning och är utformat för dig som vill öka meningsskapandet i ditt professionella och kontemplativa utövande. Programmet ger dig djupare självkännedom och ökade förutsättningar att påbörja eller fortsätta resan mot högre utveckling...

Läs mer

13
sep

Läs mer

14
sep

Offensivt medarbetarskap

Programstart den 14 sep, 2017. Syftet med programmet är att du ska öka din insikt i, förstå och leva ett modernt ledarskap. Öka självkännedom om egna beteenden, värdegrund och egen ledarstil - och se effekten av det!

Läs mer

16
okt

Managementprogram för högre chefer

Med den förändringstakt som vi idag upplever är den gamla idén om att som chef utöva ett ledarskap som bygger på kontroll och kunskapsövertag ineffektiv, och i längden ohållbar. För att möta omvärldens möjligheter och transformera dessa till utveckling...

Läs mer

15
nov

Det Offensiva Ledarskapet, Stockholm

För den nyfikne ledaren. Välkommen att ansöka/anmäla dig till detta öppna program på Gaia Leadership Academy.

Läs mer