Ulrika Agerman, Sverige

”Ledarskap är för mig att våga vara sig själv”.

Jag hjälper dig att ta reda på vem du är och vad som är viktigt för dig i ditt ledarskap.

Jag kombinerar tydlighet och struktur med värme och närvaro när jag coachar för att du ska kunna se vad som är viktigt för dig i ditt liv och sätta mål som skapar värde för dig, din organisation och dina medarbetare.

Efter att ha varit verksam som ledare inom näringslivet, inom såväl ekonomi- som försäljningssidan, arbetar jag idag med coaching och ledarkaskapsutveckling på Gaia Leadership. Jag har en bred erfarenhet av organisering och effektivisering av verksamheter varav 13 år som anställd och 12 år som fristående konsult.

Under åren har jag hjälpt mina kunder att skapa framgångsrika organisationer med engagerade människor, som genom att ta eget ansvar för sin utveckling bidragit till bestående resultat.

Visioner, idéer och drömmar förverkligas först när vi aktivt börjar ta steg mot de uppsatta målen. När vi gör det med stöd av andra så blir resan mot målen, roligare och lättare. Vill du bli framgångsrik och samtidigt uppfylla dina drömmar och visioner?

Kontakt gärna mig så pratar vi vidare.

Ulrika Agerman
Partner i Gaia Leadership sedan 2014