Torbjörn Skymning, Sverige

”Att få glädjas med kundens framgång är det bästa med mitt arbete”

Sedan 2004 arbetar jag som ledarskapskonsult och coach på Gaia Leadership. Vad jag framförallt uppskattar är att arbeta med kunder som vill utveckla sin verksamhet genom ett nytt och mer offensivt ledarskap.

Tidigare arbetade jag många år med utbildningar inom ledarskap, kommunikation och försäljning. Oavsett hur bra utbildningen var, kände jag ofta att den låg vid sidan av verksamheten – att det som vi jobbade med inte riktigt fick fäste i vardagen. Det är säkert en av anledningarna till att jag trivs så bra med vårt arbetssätt där ledar- och verksamhetsutveckling integreras. En annan anledning till att jag finns på Gaia Leadership är att jag får arbeta med intressanta kunder tillsammans med spännande kollegor med djup erfarenhet av ledarskap.

Jag tror att vi som människor innerst inne vill bidra i viktiga frågor. Att utgå ifrån att varje människa är en ledare skapar en stark plattform för att åstadkomma betydelsefulla saker i våra liv. Vi mår bra när vårt personliga ledarskap utvecklas och det ger häftiga resultat. Under de senaste åren har jag haft förmånen att följa individer, ledningsgrupper och organisationer som på allvar bestämt sig för att åstadkomma något utöver det vanliga –och att få glädjas med deras framgång är det bästa med mitt arbete.

Torbjörn Skymning
Partner Gaia Leadership sedan 2004