Sven Nylander, Sverige

”Ett ledarskap med hjärta och själ.”

Min resa tog sin början genom tävling där den fysiska prestationen var mer eller mindre allt. Under 15 år var jag en av världens bästa häcklöpare med idrottsarenor som min arbetsplats. Under dessa år ställdes mitt eget ”ledarskap” ständigt på prov och insikterna från dessa utmaningar lade en spännande grund för ett fortsatt sökande efter det optimala ledarskapet. Jag har efter avslutad idrottskarriär jobbat med individer och grupper i mer än 20 år. Jag reflekterar ofta över att utmaningarna som människor står inför i sitt ledarskap är tidlösa och är i mångt och mycket samma utmaningar som jag själv brottades med under min idrottskarriär.

För mig är Gaia Leadership ett ledarskap bortom det traditionella ledarskapet där vi normalt ställer frågor såsom när, vad och hur leder jag mig själv och andra? Min passion för ledarskap är att vi främst frågar varför och vem är jag i mitt ledarskap? Dessa frågor blir för mig det centrala erbjudandet till våra kunder och vår omvärld. Svaren på varför och vem går bortom traditionerna och intellektet där helheten beaktas. Frågorna välkomnar ett större ledarskap, där även känslor och närvarandet får plats.

Sven Nylander
Partner på Gaia Leadership sedan 2016