Sofie Rydåker, Sverige

”Ledare som vågar visa människan bakom rollen vinner i långa loppet.”

Jag tror på ett ledar- och medarbetarskap som bygger på goda relationer, personligt ledarskap och helhetssyn. Att arbeta med individer som vill bottna i vad de vill stå för som ledare och sedan agerar, är det bästa med mitt arbete.

Sedan 1997 arbetar jag som ledarskapskonsult, coach och mentor med utveckling av chefer, medarbetare och grupper. Att arbeta nära kunden och verkligen lära känna deras verksamhet och utmaningar, är för mig en viktig del för ska åstadkomma önskvärda resultat. Att arbeta med förändringsprocesser, visions- och värdegrundsprojekt och ledningsgruppsutveckling gör mitt arbete varierade och framför allt otroligt roligt och lärorikt.

Jag är övertygad om att kommunikation– som för mig handlar om att påverka och att låta sig påverkas – är en huvud ingrediens för framgång. Varje ledare som vågar visa människan bakom rollen vinner i långa loppet.

En stor del av mitt liv har jag tillbringat utomlands, vilket gör att jag lätt sätter mig in i andra kulturer och förstår olikheter. Genom min erfarenhet från mediebranschen har jag sett värdet av att agera nu och inte sen. Att så gott det går försöka leva in nuet!

Sofie Rydåker
Partner i Gaia Leadership sedan 2005