Shiven Holmgren, Sverige

”Tillsammans skapar vi framgång”

Personlig utveckling och närvaro är mina ledord. Under flera år i Danmark planerade och genomförde jag terapeututbildningar. Med 25 deltagare i varje kurs och upp till 10 olika nationaliteter i rummet, utvecklade jag mitt ledarskap och min förmåga att snabbt kunna anpassa mig till ögonblickets krav och ge konstruktiv feedback. Jag förstod också vikten av självinsikt, kommunikation och närvaro i nuet.

Som konsult bidrar jag med min ledarerfarenhet och förmåga att arbeta i team från min tid som yrkesofficer. Jag har erfarenhet av arbete riktat mot många olika befattningsnivåer från min tid som försäljningschef inom IT-branschen och att snabbt prioritera fram det väsentliga och arbeta målinriktat.

Som människa har jag rest mycket både i det inre och i det yttre. Mitt andliga sökande har tagit mig till olika delar av världen vilket givit mig respekt och förståelse för andra människor och kulturer.

Mellan 2006 och 2009 utbildade jag mig inom traumaterapi och organisationsutveckling i England. Jag har god erfarenhet av att arbeta med och coacha människor som befinner sig i utmanande livssituationer. Mitt arbetssätt kännetecknas av reflekterande samtal och närvaro i nuet, därigenom blir stressnivån mer hanterbar och därmed förbättras förmågan att både ”visionera” och agera. Individen får en större förmåga att vara närvarande, tänker klarare, prioriterar bättre och fungerar därmed bättre som både chef och medmänniska. Tillsammans skapar vi framgång.

Shiven Holmgren
Partner i Gaia Leadership sedan 2012