Sari Vuohtoniemi, Finland

”Bra ledarskap bygger på god självkännedom”

Jag tror att en verklig utveckling som ledare bygger på ökad självinsikt och självledarskap. Ingenting på jobbet ger mig mer glädje och tillfredsställelse än att hjälpa människor och organisationer att skapa bättre medvetenhet, övervinna både deras inre och yttre hinder och förverkliga deras sanna potential. Det ger mig alltid energi!

Under de senaste 14 åren har jag levererat och lett hundratals långsiktiga ledarutvecklings-program och förändringsprocesser inom en mängd olika branscher på alla nivåer och jag har mer än 1000 loggade coachingtimmar av ledare och chefer. Jag har gjort detta både som extern leverantör och internt i stora internationella företag, även med internationella fusioner och förvärv och en etablering i Tyskland samt globalt ansvar för coaching koncept. Mina roller har varierat från konsult, coach, arbetsrådgivare, ledare för produktutvecklingsteam och vice VD till VD för ett eget företag. Jag är socialpsykolog, BBA, och har studerat flera verktyg och metoder t.ex. ICF Professional Certified Coach (PCC), NLP Master Practitioner, Enneagram lärare och DiSC.

Mina kunder har uppskattat att jag är inspirerande, sprider positiv energi och att jag har förmågan att identifiera och fokusera på de viktigaste frågorna. Jag är fast besluten att nå djupgående förändring på både individ- och organisationsnivå och bidra för att utveckla känslomässig intelligens, meningsfulla och framgångsrika arbetskulturer och på det sättet skapa en bättre värld.

Vi utökar nu Gaia Leadership i Finland. Kontakta mig gärna och låt oss tillsammans öppna nya vägar för både intern och extern tillväxt!

Sari Vuohtoniemi
Country Manager Finland &
Partner på Gaia Leadership sedan 2014.