Rosemary Waher Schennings, Sverige

”Jag tillför kraft i utvecklingsprocesser”

Jag är en person som drivs av utmaningar, mötet med människor och kreativa utvecklingsprocesser. Jag finns gärna med i sammanhang där jag får möjlighet att sammanföra erfarenhet med nytänkande. Hur kan människor hitta motivationen att jobba åt samma håll och använda den gemensamma kraften för att nå gemensamma mål? Den frågeställningen försökte jag leta svar på tidigt i min yrkeskarriär, vilket gav mig möjligheter att utbilda mig inom olika områden och ta mig an utmanande uppdrag. Jag har numera mångårig erfarenhet som chef, däribland som rektor, utbildningschef och VD inom Fryshusets utbildningsverksamhet. Har arbetat med utvecklingsprocesser under hela min karriär samt utbildat och handlett chefer, ledare och team.  Delaktigheten hos alla medarbetare i organisationen har stått i fokus för att nå ett optimalt resultat för organisationen och den enskilde.

Glädjen och lusten finns alltid med mig, såväl i arbete som privat. Min familj är en fantastisk källa till glädje och vi försöker resa och uppleva så mycket det bara går tillsammans. Våra landsställen är en fin möjlighet att odla kreativiteten i aldrig sinande renoveringsprojekt eller lata dagar för att ladda batterierna.

Målet med mitt arbete som ledarutvecklare är att få dig och din verksamhet att nå exceptionellt goda resultat. Mitt förhållningssätt är att i dialog med dig eller ditt team synliggöra och utmana, bidra med mina erfarenheter och kunskaper för att ge dig och din verksamhet bästa tänkbara möjligheter till utveckling.

Rosemary Waher Schennings
Partner i Gaia Leadership sedan 2012