Per Stålhem, Sverige

”För mig är mötet med människan den viktigaste drivkraften”

Att få vara delaktig i människors utveckling och förändring ger mig energi och inspiration. Jag är genuint övertygad om att alla vill och kan utvecklas, vill verka i en framgångsrik miljö och vara med och göra skillnad!

För att skapa möjligheterna för detta är en av nyckelfaktorerna ledarskapet, det egna ledarskapet, närmaste chefs ledarskap och organisationens ledarskap. En annan nyckelfaktor är värderingar. Tydliga, tillgängliga och levande värderingar skapar ett starkt fundament för alla att verka från. Att leva värderingar skapar delaktighet, gemenskap och ytterst ett förbättrat resultat.

Jag gillar att skratta, är för det mesta en positiv, okomplicerad och jordnära person som trivs i umgänget med andra. Som balans till detta så trivs jag också i mitt eget sällskap och har behov av självvald ensamhet ibland för att få energi. Min familj, fru och två vuxna barn, är min trygghet och en viktig energikälla.

Gaia står för en övertygelse om varje människas inneboende kraft vilket stämmer väl med min egen erfarenhet och mitt synsätt. Dessutom har Gaia starka och levande värderingar som jag delar, såväl i arbetet med kunder som internt.

Efter 25 år i en stor internationell koncern har jag sett alla typer av ledarskap. Jag har varit kundansvarig, chef och specialist och sett möjligheterna och utmaningarna ur flera perspektiv. Under lång tid har jag arbetat som utvecklings- och ledarskapskonsult och verkligen fått bidra till att göra skillnad samt medverkat i en mycket framgångsrik värderingsprocess från grunden.

Jag brinner för dessa frågor och tack vare möjligheten att arbeta med Gaias alla erfarna och positiva konsulter så kommer jag att utvecklas i min konsultroll samtidigt som jag får vara en del av ett större sammanhang i en mycket framgångsrik miljö. Helt i linje med min övertygelse!

Per Stålhem
Partner i Gaia Leadership sedan 2012