Oskar Törnblom, Sverige

”Samverkan ger lust och kreativitet”

Hur skapar vi utveckling som leder både till önskvärda verksamhetsresultat och individuell utveckling? En insikt från mina egna erfarenheter av att ha verkat i allt ifrån stora globala företag till snabbväxande småföretag är att delar och helhet, struktur och kultur, varande och blivande, måste samverka för att skapa långsiktig utveckling och framgång.

Min yrkeserfarenhet spänner över ett brett fält som affärsutvecklare, försäljningsansvarig, projektledare, managementkonsult och internationell regionchef. Idag verkar jag även som doktorand vid Kungliga Tekniska högskolan inom organisation och ledarskap.

Min ambition är att vara en partner till våra kunder i processer som skapar både konkreta verksamhetsresultat och goda förutsättningar för individer att utvecklas. Jag inspireras av den kreativitet och drivkraft som frigörs i individer och organisationer när detta sker och det är en stor förmån att få vara delaktig när det händer.

Oskar Törnblom
Partner i Gaia Leadership sedan 2016