Mikael Malmgren, Sverige

”Alla människor är ledare”

Att införa ett ledarskap och synsätt där alla människor är en ledare möjliggör att individens storhet och kreativitet släpps loss. Att vara del av den resan med våra kunder ger mig energi och en stark känsla av meningsfullhet.

Ett ledarskap grundat i att varje individ förstår sina drivkrafter, mål och drömmar och som välkomnar misslyckanden som en chans att utvecklas. Ett ledarskap där individen ser andra som hjältar och inte som hinder för sitt egen framfart. Det är så jag ser på ledarskap som lyckas i vår tid.

Om man skulle likna det med det med samspelet mellan individen och företaget så sker detta genom att individen ser sig själv som ett eget företag inom företaget vars möjlighet till framgång beror på hur väl sin chef lyckas. Samtidigt som chefen investerar i individens utveckling. Då uppstår magi och oväntat positivt resultat.

Min egna yrkeserfarenheter inkluderar företagsledare och VD, management konsult, olika linje roller (affärsutveckling, försäljning, business control och marknadsföring) samt diverse styrelseuppdrag.

Sedan 2016 är jag Managing Partner Stockholm, ledarskapskonsult och coach på Gaia Leadership.

Mikael Malmgren
Managing Partner Stockholm Gaia Leadership sedan 2016