Micael Mathsson, Sverige

”Att leda komplexa projekt ger mig energi”

Mitt liv har präglats av ledarskap i olika former – som ledare inom svensk simidrott, från mitt arbete med miljöpolitik inom Regeringskansliet under 80-talet och som utvecklingschef inom HSB under 90-talet.

1998 grundade jag Gaia Leadership och jag arbetar idag som coach till ledare samt med längre program för ledar- och ledningsgruppsutveckling – ofta med koppling till större förändringsprojekt. Under de senaste åren har jag ansvarat för våra uppdrag kring förändring och utveckling inom Kustbevakningen, Riksteatern, Socialstyrelsen och Valio.

Att skapa livskraft och energi i en organisation, att se människor och verksamheter växa och utvecklas är viktiga drivkrafter i mitt arbete. Jag trivs i rollen som pedagog och undervisar bl a på IHM Business School med huvudsaklig inriktning på ledarskap. Att leda komplexa projekt liksom workshops och större events för våra kunder är andra exempel på saker som ger mig energi.

Micael Mathsson
Grundare av Gaia Leadership