Mia Öhrn, Sverige

”Individens och verksamhetens utveckling behöver samspela för att skapa långsiktiga resultat”

Den inre och yttre världen är lika viktig för individen som för myndigheten/organisationen/företaget. Som f.d. tjänsteman i Regeringskansliet och meditationslärare har jag möjligheten att skapa förståelse vika krafter som påverkar både den yttre och den inre världen. Verksamhetsutveckling har blivit ett naturligt inslag på de positioner jag haft under mina 14 år inom Regeringskansliet och jag har i och med detta en djup en förståelse för dynamiken i politiskt styrda organisationer. Som PR-konsult har jag även använt kommunikationsmetoder för att stötta kunder i näringslivet att få genomslag och förändringar både internt och externt. Gemensamt för de coachinguppdrag jag har är att meditation är ett integrerat verktyg för att både se, närma och stärka sig själv och hitta fram till den ledare som finns inom oss alla. Jag är övertygad om att den organisation som kan länka den inre drivkraften hos medarbetarna till organisationens vision i det yttre blir framgångsrika. Jag brinner för att stödja personer och organisationer att flytta fram sina positioner!

Mia Öhrn
Partner på Gaia Leadership sedan 2017