Markus Östlund, Sverige

Anme972

”Motivation är en fantastisk drivkraft när den utnyttjas fullt ut”

Omvärlden förändras allt snabbare och företag och organisationer behöver förvalta sina medarbetares inneboende kraft, motivation och personliga ledarskap.

Själv tycker jag om utmaningar och ’svåra’ problem. Lösningen ligger ofta i att bygga vidare på det befintliga och omforma samt utveckla. Samt ibland att revolutionera. Jag har vid ett flertal tillfällen hjälpt företag och verksamheter i situationer där den förändrade omgivningen har krävt en total omvandling. Själv trivs jag när personer och organisationer förändras och utvecklas och älskar när de lyckas.

Jag har erfarenheter som linjechef från flera stora multinationella koncerner samt som konsult för ett antal framgångsrika konsultbolag, och som entreprenör där jag varit med och startat bolag från grunden vid flertal tillfällen. I dessa olika roller har jag lärt mig att det finns en fantastisk kraft i att lyckas ena individer och organisationer i deras mål. Det är en av mina stora styrkor att ha erfarenhet av så många olika organisationer och roller. Detta använder jag mig av såväl vid utveckling av ledningsgrupper, individer och som förändringsledare.

Nyckeln i att få organisationer och affärer att lyckas är just människorna i dem.

Markus Östlund
Partner på Gaia Leadership sedan 2017