Mari Hedberg, Finland

”Utveckling, förbättring och omorganisation pågår”

Alla organisationer påminner faktiskt väldigt mycket om en byggarbetsplats. Utveckling, förbättring och omorganisation pågår. Samtidigt kräver företagsklimatet allt snabbare förändringar. Hur lyckas vi accelerera förändring?

På samma sätt som på en byggarbetsplats, till exempel:
Att alla delar en gemensam uppfattning om vad som kommer att byggas. Vi behöver en tydlig vision och mål.
Att alla vet vem som leder arbetet, och personen ifråga tror verkligen på projektet. Ledningens närvaro är nödvändig. Detta är viktigt på en byggarbetsplats, och även i ett förändringsprogram.
Tiden för ‘burning platforms’ är över. Människor fungerar bäst utan hot och skräckscenarios.
De senaste tjugo åren har jag har jobbat som change manager och som specialist på små och stora utvecklingsprogram. I min roll har ingått alltmer samordning av flera förändrings initiativ. Att vi verkligen förstår de överlappande förändringarna sparar pengar och resurser.

Genom att stöda vår personals välbefinnande sparar vi också pengar. Det finns mycket användbara lösningar som tagits fram med hjälp av ny hjärnforskning och neuroledarskap.

Jag hjälper även mina kunder inom talent management. Hur kan vi vara smidiga vad det gäller företagets kapacitet och kärnkompetens? Hur kan vi behålla kompetent personal?

Jag tror starkt på enkla, förnuftiga lösningar. Vi måste fokusera på att genomföra affärsstrategin så att vi resultaten uppnås.

Mari Hedberg
Partner på Gaia Leadership Finland sedan 2014