Magdalena Örtendahl Melin, Sverige

”Vikten av att forma ett ledarskap som fungerar över kulturella och geografiska gränser.”

Genom min breda erfarenhet av ledarskap i internationella miljöer, känner jag väl till komplexiteten och utmaningarna för såväl individen som verksamheten – men också möjligheterna och vikten av att forma ett ledarskap som fungerar över kulturella och geografiska gränser.

Jag tror på ett offensivt ledarskap där individen sätter och driver agendan på ett proaktivt och ansvarsfullt sätt. Genom att sammanföra de strukturella delarna av ledarskapet med de mer mjuka delarna fäster förändringar i organisationen. Jag brinner för att stödja och utveckla individer och organisationer i att nå utmanande mål och resultat.

Min ledarerfarenhet inom försäljning och marknadsföring, t ex som global Marknads- och kommunikationschef och nordisk Försäljningschef på Ericsson Enterprise, har inneburit många möjligheter att arbeta med förändringsledning, verksamhets- och ledarutveckling. Därutöver har jag de senaste åren drivit min egen konsultverksamhet och framför allt gått in som interim chef i olika företag och organisationer.

Sedan 2011 arbetar jag på Gaia Leadership med ledarskapsutveckling för att stärka och utveckla verksamheter och individer. Jag trivs med att arbeta med såväl de strukturella som de kulturella delarna av ledarskapet, då dessa förutsätter varandra för att kunna nå utmanande resultat.

Magdalena Örtendahl Melin
Partner sedan 2011