Lennart Koskinen, Sverige

”Etik går inte att lära ut – etik kan bara läras in”

Alla talar om tillväxt. Också jag, Lennart Koskinen. Men inte i första hand den ekonomiska tillväxten, utan den mänskliga. Att växa inifrån, frigöra nya sidor av sig själv, bli mer medveten om sina djupaste drivkrafter, växa till i lyhördhet och empati för dem man möter, medarbetare, kunder, familj och vänner. Inre växt frigör kreativitet och hjälper oss att se det viktiga och våga lämna det mindre viktiga. Inre växt är en förutsättning för ett offensivt ledarskap som också bidrar till att omgivningen kan växa. Då sker även en uthållig ekonomisk tillväxt med människa, samhälle och miljö i samspel. Möjligheten att fördjupa CSR-frågorna efterfrågas idag av allt fler.

Jag har kallats professionell medmänniska och har under 40 år arbetat yrkesmässigt med människor. Som utbildare, bollplank, själavårdare och föreläsare – coach. Jag har en lång egen chefserfarenhet bland annat. som direktör för Kyrkans Arbetslivsinstitut, som domprost och senast som biskop, bland annat för utlandskyrkan. Jag är professorskompetent i etik, och min pedagogiska princip är: ”Etik går inte att lära ut – etik kan bara läras in”. Det finns inget så praktiskt som en god teori, och när de teoretiska modellerna kopplas till konkreta problem och situationer växer en djupare förståelse fram, som man har glädje av både som ledare och privatperson. När företagets eller organisationens värderingar stämmer med ens egna kan man vara med och bygga företagets själ och därmed en kultur och arbetsmiljö som främjar allas intressen. Men ibland behöver man lite hjälp på vägen.

Ensam är sällan stark. Att vara partner i Gaia Leadership innebär att man är del av en ofantlig kompetensbank. Här kan man bolla idéer och dagligen få egen påfyllning. Uppdragsgivaren har alltid tillgång till mycket mer kunskap och erfarenhet än vad beställningen förutsatte. Att helheten är mer än summan av sina delar har blivit särskilt tydligt i arbetet med Gaia Leadership.

Lennart Koskinen
Partner i Gaia Leadership sedan 2013