Lars Lagerstedt, Sverige

”Personalgrupper som engagerar sig i mänskliga värden och utvecklar sina mellanmänskliga processer”

Insikten om betydelsen av människors engagemang i verksamheter blev uppenbar när jag på 80-talet deltog i den statlig utredningen Framtida Järn- och Stålverk. Jag kom då i kontakt med företag som på ett unikt sätt skapade stor framgång i sin verksamhet genom att ge personalen förutsättningar att känna engagemang för verksamhetens utveckling. Jag blev inspirerad av att se och förstå mer av den enorma potential som människor besitter i sitt engagemang, ansvarstagande och kreativitet, som dessutom kan komma att avgöra ett företags konkurrensförmåga och framgång.

Jag fördjupade och vidgade mitt perspektiv i detta och fann att personalgrupper som engagerar sig i mänskliga värden och utvecklar sina mellanmänskliga processer samt förmår att se sina uppgifter i ett vidgat perspektiv bidrar starkt till ökad nytta för verksamhet och kunder.

Dessa två dimensioner har genomsyrat mitt arbetssätt i företag och offentlig förvaltning oavsett om det handlat om ledningsgruppers arbetssätt och kommunikation, ledarskap eller arbetsplatser som vill öka såväl produktivitet som arbetsglädje.

Lars Lagerstedt
Partner i Gaia Leadership sedan 2013