Krister Jönsson, Sverige

”Ledarskap är en avgörande konkurrensfördel i en allt mer komplex och föränderlig värld”

Jag har de senaste 15 åren jobbat i organisationer som på grund av snabba förändringar i omvärlden varit tvungna att anpassa sin egen organisation efter dessa nya förutsättningar. Graden av framgång i detta förändringsarbete har stått i direkt relation till hur bra ledare, och ledarförsörjning företaget har haft. Ingen annan faktor har så stor påverkan på resultatet vid ett förändringsarbete.

Jag har haft förmånen att arbeta som HR Chef och Personaldirektör inom Läkemedel, Telecom och Energi. Som medlem av en mängd ledningsgrupper och koncernledningar har jag varit delaktig i att fatta tusentals olika beslut. Jag har ofta haft rollen som ansvarig för hur teamet skall utvecklas och växa och lyckats skapa högpresterande team där alla tagit ansvar för helheten, konkurrens och prestige lagts åt sidan, konstruktiv kritik har utdelats och strukturen i beslutsfattandet har varit tydligt. Vägen till att nå detta stadium av hög prestation har ofta gått genom ledare som varit intresserade av att lära känna sig själva och villiga att testa nya beteenden samt att de haft ett gediget intresse för att förstå vad som händer i interaktion med andra människor.

Sedan 2010 har jag jobbat med att gå in i tillfälliga uppdrag där jag hjälpt företag att driva förändringsprocesser. Jag har också haft pågående coachning av ledare på olika nivåer och branscher.

Från och med Maj 2015 går jag in som konsult på Gaia Leadership. Gaia Leadership har en ledarskapsfilosofi som attraherar mig och framför allt en gedigen, samlad kompetens bland dess konsulter.

Jag är övertygad om att ledarskap är den enskilt största konkurrensfördelen i företag och organisationer idag. Detta är en av anledningarna till att jag jobbar på Gaia Leadership!

Krister Jönsson
Partner i Gaia Leadership sedan 2015