Katarina Morger Wargsjö, Sverige

”Ett förhållningssätt där vi alla är ledare med ett eget ansvar”

Ledarskapet sker i vardagen och utvecklingsinsatser som är kopplade till vardagens dilemman är de som skapar mest värde. Jag tror att en organisations långsiktig tillväxt bygger på ett utvecklande ledarskap där resultat drivs av ledare som känner sig själva, skapar goda relationer och förstår i vilket sammanhang de verkar. Att få vara med på en ledares utvecklingsresa är spännande och skälet till att jag brinner för mitt arbete.

Sommaren 2011 bestämde jag mig för att steget till något nytt. Att börja som ledarskapskonsult och coach på Gaia Leadership efter mer än 20 år i olika seniora utvecklingsroller i stora svenska och internationella organisationer blev mitt val. De senaste 12 åren har jag arbetat globalt med coaching av seniora chefer, med mentorskap, förändringsarbete, design och leverans av ledarskapsprogram och med att driva HR-processer och HR-projekt. Att koppla utvecklingsinsatser till organisationers strategiska inriktning och skapa ett förhållningssätt där vi alla är ledare med ett eget ansvar är viktigt för mig. Det är så Gaia Leadership arbetar och jag är glad att över att få driva det arbetet.

Katarina Morger Wargsjö
Partner i Gaia Leadership sedan 2011