Karla Sahlin, Sverige

”Organisationens förmåga att utveckla sina ledare och individer är det som utgör skillnaden på marknaden mellan att vara OK och att vara Nummer 1.”

Jag är övertygad att om att när vi får möjlighet att ta ansvar och utvecklas i samklang med verksamhetens vision, mål och strategier, så är allt möjligt. Att utveckla ledarskapet är därför en förutsättning och nyckeln till att generera resultat. Organisationens förmåga att utveckla sina ledare och individer är det som utgör skillnaden på marknaden mellan att vara OK och att vara Nummer 1.

Under min karriär har jag skaffat mig en bred erfarenhet från företag som arbetar med snabbrörliga konsumtionsvaror och fått vara med om att uppleva vad gott ledarskap kan åstadkomma. Mina linjeroller har främst varit inom det kommersiella området, men även inom teknik, utveckling och kvalitet.

Jag har även arbetat som managementkonsult, där jag fått värdefulla insikter om andra branscher, såväl inom näringslivet som offentlig sektor. Närmast kommer jag från Coca-Cola Enterprises Sverige där jag i rollen som marknadsdirektör och som del av företagsledningen bidragit till företagets utveckling och skapat förutsättningar för utveckling av företagets ledare och individer.

Som konsult på Gaia Leadership vill jag med vår ledarskapsfilosofi som bas i kombination med mitt engagemang bidra till våra kunders framgång. Att tillsammans med ledning och organisation levandegöra vision och mål till aktiviteter i vardagen – ”att få saker att hända”. Erfarenheten från krävande miljöer med högt tempo, gör att jag har förståelse för de utmaningar som finns, såväl för chefer som för och medarbetare, att i vardagen fokusera på det som verkligen gör skillnad för att nå resultat.

Genom att kombinera utveckling av ledarskapet, med rätt dos av struktur för att skapa trygghet att frigöra skaparkraften hos varje individ, ser jag mig som en resurs till mina kunder att effektivare, mer energi- och glädjefyllt sätt uppnå sina mål och visioner. Detta gör jag konkret genom att arbeta med strategi- & strukturutveckling, lednings-grupputveckling, ledarutveckling, coaching och mentorskap.

Karla Sahlin
Partner i Gaia Leadership sedan 2011