Jonas Dahl, Sverige

Förtroende, nytänkande och livskraft är resultat av gott ledarskap!

I mitt arbete drivs jag av insikten att ett gott ledarskap skapar livskraft och resultat utöver det vanliga. Tillsammans med kunden medskapar jag till ett gott ledarskap genom att utforska utmaningar och möjligheter som ledarna och organisationen står inför. Att expandera perspektiv och utmana föreställningar gör att nytänkande och kreativa lösningar kan förlösas som naturligt ökar prestation och välbefinnande.

Mitt fokus är ledar- och verksamhetsutveckling med tydlig koppling till affären. Mitt expertområde är skapandet av effektiva och högpresterande team – baserat på aktuell forskning i kombination med moderna, beprövade processverktyg. Jag har också skapat en pod tillsammans med Carl Eneroth om Rädslan att misslyckas och hur viktigt det är att våga misslyckas för att lyckas. Lyssna gärna på den och hör av dig till mig med dina synpunkter.

Jag har arbetat i konsultbranschen sedan år 2000 och varit verksam i allt från stora globala konsultföretag till små lokala aktörer. Under åren har jag haft förmånen att inneha ett flertal olika roller: sälj- & marknadsansvarig, affärsutvecklare, konsult, projektledare och chef. Förutom rollen som ledarskapskonsult doktorerar jag inom organisation & ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm.

Jonas Dahl
Partner i Gaia Leadership sedan 2013