Johanna Höglund, Sverige

”Där ledarskapet bygger på ömsesidig tillit, kunskapsutbyte och inspiration kan vinnande team skapas”

Mitt intresse för ledarskap och dess betydelse för individers, grupper och organisationers produktivitet och resultat väcktes tidigt och har alltid funnits som en röd tråd genom det jag gjort både i arbetslivet och inom idrotten.
Med rätt ledarskap kan kapaciteter utöver det vanliga lockas fram i individer såväl som team. Jag tror starkt på teamets styrka och förmåga och för mig är ett trovärdigt ledarskap grunden till framgångsrika team och organisationer.

Genom att vara en trovärdig ledare där ledarskapet bygger på ömsesidig tillit, kunskapsutbyte och inspiration kan vinnande team skapas med människor som ser och förstår sambanden mellan delarna och helheten och som alla också tar ansvar för helheten. Det ger ett hållbart ledarskap där individen och organisationen verkar i samklang vilket leder till att organisationer också når enastående resultat. Min främsta lärdom från både akademin och industrin är just vikten av att delarna samarbetar för att resultatet för helheten skall bli optimalt.

Jag är utbildad civilingenjör men bytte inriktning och skrev efter avslutad masterutbildning en avhandling i medicin. Jag har arbeta många år i läkemedelsutvecklingsbranschen både inom forskning, marknadsföring, produktion och logistik. Större delen av tiden har jag verkat i GE koncernen, på GE Healthcare, vilket har gett mig stor erfarenhet av verksamhet i globala koncerner.
Jag har gått ett flertal ledarskapsutbildningar och är också utbildad UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) handledare.
Om du är nyfiken på hur just du och din organisation skall lyckas ännu bättre, hör av dig till mig på Gaia Leadership.

Johanna Höglund
Partner i Gaia Leadership sedan 2014