Johan Hederstedt, Sverige

”Jag vet vad som krävs för att verkligen åstadkomma förändring”

Jag var mellan 2000 och 2004 chef för Sveriges största statliga myndighet, Förvarsmakten. Under min tid som Överbefälhavare initierade jag den största omstruktureringen av försvarsmakten i modern tid – att gå från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar.

Jag har skaffat mig erfarenhet av problem och risker i förändringsprocesser men också av vilka arbetssätt och verktyg som krävs för att verkligen åstadkomma förändring. Särskilt viktigt är analys av den politiska styrningen och växelspelet mellan myndighet och regering.

Jag har haft förmånen att jobba internationellt inom FN, EU, Nato och har verkat i ett trettiotal länder. Under 2001 var jag ordförande i EUs militära kommitté – ordförande för EUs försvarschefer. Därför är jag väl förtrogen med EUs styrnings- och ledningsformer.

Sedan 2004 har jag tagit ytterligare steg i min utveckling genom att bli ledarskapskonsult. Och framförallt ägnar jag mig åt förändringsledarskap, ledar- och ledningsgrupputveckling, coaching och mentorskap av ledare på olika nivåer. Jag har genomgått Psykosyntesakademins tvååriga grundutbildning och har högre coachutbildning på PCC-nivå enligt ICF (International Coach Federation).

Johan Hederstedt
Partner i Gaia Leadership sedan 2004