Jan Boström, Sverige

”Jag försöker förena forskarens och affärsmannens tankesätt”

Jag coachar företagsledare, generaler, myndighetschefer, professorer, politiker och ”high potentials” i näringslivet. Att arbeta internationellt är viktigt för mig – idag arbetar jag med utveckling av ledningsgrupper i Kina, USA och Europa. Och jag leder regeringskansliets utvecklingsprogram i ledarskap för myndighetschefer.

Genom mitt liv har jag ständigt sökt ny kunskap om människans natur, vilket givit mig viktiga insikter om ledarskapets villkor. I mitt arbete försöker jag förena forskarens och affärsmannens tänkesätt. Att inte huka för mötet med det oförutsägbara eller den föränderliga marknaden – utan istället utmana sig att transformera förändring till utveckling – det är varje ledares uppgift. Och som coach i det arbetet strävar jag efter att vara hängiven, närvarande och kreativ.

Jag brinner för att utveckla en ledarskapsfilosofi som stödjer ledaren att tackla vår tids stora utmaningar – att utveckla det egna personliga ledarskapet på ett sätt som gör att medarbetarna utvecklar sitt ledarskap. Som en av grundarna av Gaia Leadership har jag lagt grunden för Det Offensiva Ledarskapet och många av de metoder som vi använder i vårt arbete.

Jan Boström
Grundare av Gaia Leadership