Harald Klefbom, Sverige


Företag och organisationer som vill få kraft att utvecklas har ett behov av en ledning som bygger på klara, tydliga relationer. Då behövs ett ledarskap med ett bemötande som präglas av respekt och värdighet och med en tro på alla människors möjligheter att växa och utvecklas som ledare.

Min starkaste drivkraft som organisationskonsult är att vara en katalysator för att ledare och medarbetare kan hjälpa sig själva att ta nya steg i sin utveckling och använda sig av all den inneboende kraft och de möjligheter de har till utveckling. Jag säger ofta att jag har det bästa och roligaste jobb jag kan tänka mig. Att få bidra till att människor, grupper och organisationer utvecklas och lyckas, är det som gör mitt yrkesval meningsfullt och det som gör det lustfullt och glädjande att ta mig an nya uppdrag.

Gaia Leadership visar med sin vision och utmaning en tro på människors förmåga att leda sig själva och åstadkomma resultat på en ny nivå i den omgivning de verkar. Detta är en av anledningarna till att jag jobbar på Gaia Leadership.

Jag har verkat 25 år som organisationskonsult med att utveckla kraft i olika sammanhang. Under dessa år har jag jobbat tillsammans med 1000-tals chefer och medarbetare och har fått inblick i 100-tals företag, organisationer och arbetsplatser. Jag har genom åren genomfört konsultuppdrag åt kommuner, landsting, myndigheter och privata företag. De vanligaste uppdragen har varit ledarutvecklingsprogram, ledningsgruppsutveckling, grupphandledning, organisationsutveckling, ledarträning, teamutveckling, arbetsmiljöarbete och coaching. Jag arbetar processinriktat med fokus på ledarskap och organisationsutveckling utifrån ett systemiskt perspektiv.

Jag hoppas att få möta dig i ett samtal kring era utmaningar.

Harald Klefbom
Partner på Gaia Leadership sedan juli 2016