Hans Lind, Sverige

”Att stödja upptäcktsresans utmaningar”

Jag är en person som söker efter nya vägar och möjligheter. Min mission är att bidra till människors upptäckt av sina kvaliteter och till förädling av dem. Att finna människor där de är, att sätta ord på sin berättelse och stödja upptäcktsresans utmaningar.

Coaching är idag en stor del av mitt arbete där chefer – enskilt som i grupp – har möjlighet att reflektera kring uppdrag utmaningar, sina roller och sitt ledarskap. Mina kunder finns såväl inom näringslivet som i den offentliga sektorn. Som person är jag nyfiken och övertygad om att det alltid finns krafter i oss med en vilja till utveckling.

Jag arbetar även med ledningsgrupper med att ta fram organisationens vision, strategier och stärka gruppens funktion, arbete och samspel. Jag genomför också utbildningar för chefer kring att styra och leda, kommunicera, förebygga och hantera konflikter.

Formellt är jag socionom. Min kompetens inom beteendevetenskap har jag fått genom arbete med människor i olika livssituationer och olika utbildning, bl a inom psykoterapi och transaktionsanalys.

Hans Lind
Partner i Gaia Leadership sedan 2011